Gwarancja de minimis z BGKUdogodnienia dla klientów firmowych i agrobiznesowych

To pomoc publiczna de minimis dopuszczona prawem unijnym, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro (dla przedsiębiorstw w sektorze transportu drogowego 100 000 euro) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.

Kto może się ubiegać?

O uzyskanie gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa które nie przekroczyły maksymalnej kwoty w ramach pomocy de minimis.

Gwarancja zabezpiecza spłatę:

  • kredytu obrotowego lub pożyczki przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorcy
  • kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych

Ważna informacja

W celu ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, Bank Gospodarstwa Krajowego zdecydował o:

  • zwiększeniu maksymalnej wartości gwarancji z 60% do 80% kwoty kredytu,
  • wydłużeniu okresu obowiązywania gwarancji zabezpieczającej kredyt obrotowy do 75 miesięcy i kredytu inwestycyjnego do 120 miesięcy,
  • rezygnacji z pobierania prowizji za gwarancje jakie są należne BGK do 30.06.2023 r. (Dla Kredytobiorców, którzy już skorzystali z gwarancji de minimis, w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji w terminie do 30.06.2023 r. wynosi 0%)

Powyższe warunki gwarancji de minimis obowiązują do 30.06.2023 r. z możliwością wydłużenia ich obowiązywania na kolejny okres przez BGK.

Korzyści

  • większe szanse na uzyskanie kredytu
  • zabezpiecza do 80% kwoty kredytu (do 60% kwoty kredytu po 30.06.2023 r.)
  • ochrona dla kredytów obrotowych udzielana na okres 75 miesięcy (27 miesięcy po 30.06.2023 r.) i 120 miesięcy (99 miesięcy po 30.06.2023 r.) dla kredytów inwestycyjnych
  • 0% prowizji za udzielenie gwarancji (0,5% rocznie od kwoty gwarancji po 30.06.2023 r.)
  • brak opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji

Jak uzyskać?

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem kredytu z gwarancją de minimis składa wniosek o gwarancję wraz z wnioskiem o finansowanie.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia