Gwarancja de minimis z BGKUdogodnienia dla klientów firmowych i agrobiznesowych

To pomoc publiczna de minimis dopuszczona prawem unijnym, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro (dla przedsiębiorstw w sektorze transportu drogowego 100 000 euro) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.

Kto może się ubiegać?

O uzyskanie gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa które nie przekroczyły maksymalnej kwoty w ramach pomocy de minimis.

Gwarancja zabezpiecza spłatę:

  • kredytu obrotowego lub pożyczki przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorcy
  • kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych

Ważna informacja

W celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla działalności przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego zdecydował o:

  • zwiększeniu maksymalnej wartości gwarancji z 60% do 80% kwoty kredytu,
  • wydłużeniu okresu obowiązywania gwarancji zabezpieczającej kredyt obrotowy z 27 do 39 miesięcy,
  • zmniejszeniu prowizji za udzielenie gwarancji z 0,5% do 0 %

Powyższe warunki gwarancji de minimis obowiązują do 31 grudnia 2020 roku.

Korzyści

  • większe szanse na uzyskanie kredytu
  • zabezpiecza do 60% kwoty kredytu (80% kwoty kredytu do 31 grudnia 2020 r.)
  • ochrona dla kredytów obrotowych udzielana na okres 27 miesięcy (39 miesięcy do 31 grudnia 2020 r.) i 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych
  • prowizja za udzielenie gwarancji 0,5% kwoty gwarancji (0% przez pierwsze 12 miesięcy ochrony dla gwarancji zawartych do 31.12.2020 r.)
  • brak opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji

Jak uzyskać?

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem kredytu z gwarancją de minimis składa wniosek o gwarancję wraz z wnioskiem o finansowanie.

Oferta banku

Twoja opinia
 
 
Nowy wygląd strony www