Gwarancja de minimis z BGKUdogodnienia dla klientów firmowych i agrobiznesowych

To pomoc publiczna de minimis dopuszczona prawem unijnym, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro (dla przedsiębiorstw w sektorze transportu drogowego 100 000 euro) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.

Kto może się ubiegać?

O uzyskanie gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa które nie przekroczyły maksymalnej kwoty w ramach pomocy de minimis.

Gwarancja zabezpiecza spłatę:

  • kredytu obrotowego lub pożyczki przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorcy
  • kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych

Ważna informacja

W celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla działalności przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego zdecydował o:

  • zwiększeniu maksymalnej wartości gwarancji z 60% do 80% kwoty kredytu,
  • wydłużeniu okresu obowiązywania gwarancji zabezpieczającej kredyt obrotowy do 75 miesięcy i kredytu inwestycyjnego do 120 miesięcy,
  • rezygnacji z pobierania prowizji za gwarancje jakie są należne BGK do 31 grudnia 2021 r.

Powyższe warunki gwarancji de minimis obowiązują do 31 grudnia 2021 roku z możliwością wydłużenia ich obowiązywania na kolejny okres przez BGK.

Korzyści

  • większe szanse na uzyskanie kredytu
  • zabezpiecza do 80% kwoty kredytu (do 60% kwoty kredytu po 31 grudnia 2021 roku)
  • ochrona dla kredytów obrotowych udzielana na okres 75 miesięcy (27 miesięcy po 31 grudnia 2021 roku) i 120 miesięcy (99 miesięcy po 31 grudnia 2021 roku) dla kredytów inwestycyjnych
  • 0% prowizji za udzielenie gwarancji (0,5% rocznie od kwoty gwarancji po 31 grudnia 2021 roku)
  • brak opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji

Jak uzyskać?

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem kredytu z gwarancją de minimis składa wniosek o gwarancję wraz z wnioskiem o finansowanie.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia