Gwarancja de minimis z BGKUdogodnienia dla klientów firmowych

To pomoc publiczna de minimis dopuszczona prawem unijnym, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 300 000 euro w okresie trzech lat.

Gwarancja BGK de minimis

Kto może się ubiegać o gwarancje kredytowe?

O uzyskanie gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa które nie przekroczyły maksymalnej kwoty w ramach pomocy de minimis.

Gwarancja zabezpiecza spłatę:

  • kredytu obrotowego lub pożyczki przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorcy
  • kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych

Dlaczego warto skorzystać z gwarancji de minimis

  • aby otrzymać zabezpieczenie kredytu nie będziesz musiał obciążać majątku firmy
  • zabezpieczysz do 60% kwoty kredytu
  • ochrona dla kredytów obrotowych do 60 miesięcy, a dla kredytów inwestycyjnych do 120 miesięcy
  • wszystkie formalności załatwisz z naszym doradcą biznesowym
  • prowizja za udzielenie gwarancji wynosi 0,5% kwoty gwarancji
  • brak dodatkowych kosztów ustanowienia zabezpieczenia

Jak uzyskać kredyt dla firmy z gwarancją de minimis?

Jeśli interesuje Cię kredyt z gwarancją de minimis, złóż wniosek o gwarancję wraz z wnioskiem o finansowanie.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia