Faktoring to nowoczesny instrument finansowania bieżącej działalności Twojej firmy. Polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności, należnych Twojej firmie od odbiorców, z tytułu sprzedaży im towarów lub usług.

Faktoring - dlaczego warto?
  • Można uzyskać do 90% wartości wystawionych faktur w momencie wysłania towarów (lub świadczenia usług), a wypłata pozostałej części następuje po zapłacie przez odbiorcę.
  • Stanowi zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności odbiorców.
  • Poprawia płynność finansową oraz eliminuje zatory płatnicze.
  • Poprawia wskaźniki finansowe, ponieważ faktoring nie obciąża zdolności kredytowej firmy.
  • Zwiększenie dywersyfikacji źródeł finansowania.
Kiedy można skorzystać z faktoringu?

Twoja firma może skorzystać z faktoringu jeśli:

  • obrót roczny z prowadzonej działalności to przynajmniej 2 mln zł;
  • działalność gospodarcza prowadzona jest co najmniej od roku;
  • nie prowadzi działalności w branżach: usługi budowlane, wolne zawody (prawnicy, projektanci, lekarze, architekci, graficy, consulting), agencje reklamowe, usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi IT, handel bronią lub sprzedaż biżuterii, organizacje charytatywne, fundacje, parafie wyznaniowe, komisy samochodowe, kasyna, kantory wymiany walut, salony gier.

Jak skorzystać z faktoringu?

  • Zadzwoń i umów się z Doradcą Klienta Biznesowego: 19 019 (koszt wg stawki operatora).

Informacje prawne

Usługa faktoringu jest oferowana przez spółkę Eurofaktor Polska SA.
Z usługi można skorzystać jeśli firma: nie jest w trakcie procesu likwidacji/upadłości, nie ma zawieszonej działalności, ma nienaruszone kapitały własne.

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku