Kolejne dobre dane z polskiego rynku pracy

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w lipcu do 4,9% r/r wobec 6,0% w czerwcu, kształtując się poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (5,3%).

Więcej

Inwestycje wsparły wzrost gospodarczy

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, tempo wzrostu PKB w II kw. zmniejszyło się do 3,9% r/r wobec 4,0% w I kw., a tym samym ukształtowało się ono zgodnie z naszą prognozą i powyżej konsensusu rynkowego ... Więcej

Wzrost dynamiki cen żywności

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w lipcu zwiększyła się do 1,7% r/r wobec 1,5% w czerwcu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i powyżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (1,6%). ... Więcej

Bez obaw o budownictwo

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w maju o 9,1% r/r wobec spadku o 0,6% w kwietniu, co było powyżej naszej prognozy (8,9%) i konsensusu rynkowego (8,6%). ... Więcej

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.