PKB wyraźnie powyżej oczekiwań

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w kwietniu do 1,6% r/r wobec 1,3% w marcu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i powyżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu ... Więcej

Wzrost PKB spowolnił w I kw.

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w marcu do 1,8% r/r wobec 7,4% w lutym, co było poniżej naszej prognozy (4,4%) oraz konsensusu ... Więcej

Efekty bazy ograniczyły wzrost płac

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w marcu do 6,7% r/r z 6,8% w lutym, kształtując ... Więcej

Inflacja coraz dalej od celu

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zmniejszyła się w marcu do 1,3% r/r wobec 1,4% w lutym, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i wyraźnie poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (1,6%). ... Więcej

Inwestycje publiczne idą pełną parą

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w lutym do 7,4% r/r wobec 8,6% w styczniu, co było poniżej naszej ... Więcej

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku