Polski przemysł wciąż pancerny

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lutym do 6,9% r/r wobec 6,1% w styczniu, co było znacząco powyżej naszej prognozy (3,5%) i konsensusu rynkowego (4,8%)...

Więcej

Silny wzrost inflacji bazowej w lutym

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w lutym do 1,2% r/r wobec 0,7% w styczniu (rewizja w dół z 0,9%), co było nieznacznie powyżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (1,1%). ... Więcej

Zaskakujące przyspieszenie eksportu w IV kw.

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS, realne tempo wzrostu PKB w IV kw. ub.r. ukształtowało się na poziomie 4,9% r/r wobec 5,1% w III kw., co było zgodne z naszą prognozą i wstępnym ... Więcej

Konsumenci odzyskali apetyt

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w styczniu w cenach bieżących o 6,6% r/r wobec wzrostu o 4,7% w grudniu. ... Więcej

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku