Inflacja w celu tylko przez chwilę

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w listopadzie zwiększyła się do 2,5% r/r wobec 2,1% w październiku, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i powyżej konsensusu rynkowego (2,4%) oraz naszej prognozy (2,3%)...

Więcej

Wzrost gospodarczy na piątkę z minusem

Zgodnie z finalnym szacunkiem GUS, tempo wzrostu PKB w III kw. zwiększyło się do 4,9% r/r wobec 4,0% w II kw., a tym samym ukształtowało się powyżej opublikowanego wcześniej wstępnego szacunku ... Więcej

Dynamika cen żywności najwyższa od 5 lat

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w październiku zmniejszyła się do 2,1% r/r wobec 2,2% we wrześniu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS równym konsensusowi ... Więcej

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku