Obsługa gotówkowa

Obsługa gotówkowa to usługa zarezerwowana dla przedsiębiorstw posiadających rachunek w banku Credit Agricole. Umożliwia realizację wpłat i wypłat gotówkowych w formie otwartej w placówkach bankowych w całym kraju oraz wpłat i wypłat w formie zamkniętej we współpracujących z bankiem Centrach Obsługi Gotówkowej. W tym drugim przypadku gotówka jest odbierana lub dostarczana przez współpracującą z przedsiębiorstwem firmę wyspecjalizowaną w konwoju wartości pieniężnych.

Korzyści dla klienta

  • natychmiastowe uznanie rachunku bankowego w przypadku wpłat gotówkowych otwartych
  • dostosowanie dni i godzin odbioru wartości pieniężnych z miejsc utargu do potrzeb przedsiębiorstwa
  • dostępność odebranych od przedsiębiorstwa środków najpóźniej następnego dnia roboczego w godzinach przedpołudniowych
  • możliwość zamówienia zasiłku bezpośrednio do siedziby przedsiębiorstwa
  • ograniczenie ryzyka związanego z przetrzymywaniem środków pieniężnych w siedzibie przedsiębiorstwa; środki przewożone są przez wyspecjalizowaną w konwoju wartości firmę
  • szybkość obsługi - wpłaty gotówkowe zamknięte są przeliczane pod nieobecność klienta
  • możliwość łączenia operacji zamkniętych - wpłat i wypłat gotówkowych - w ramach jednej usługi

Nasze rozwiązania w obsłudze gotówkowej

wpłaty i wypłaty gotówkowe w formie otwartej
dokonywane w placówkach bankowych

wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej
dokonywane w placówkach bankowych bądź w Centrach Obsługi Gotówkowej

wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej
dokonywane w Centrach Obsługi Gotówkowej

Wpłaty gotówkowe otwarte

Wpłaty gotówkowe otwarte to sposób na szybkie i łatwe wpłacanie pieniędzy na rachunek bankowy przedsiębiorstwa. Wpłat gotówkowych otwartych można dokonywać w walucie PLN, EUR, GBP i USD na dowolny rachunek prowadzony dla przedsiębiorstwa w banku Credit Agricole. Wpłaty gotówkowe w formie otwartej można realizować w placówkach bankowych z obsługą kasową na terenie całego kraju. Rekomendujemy korzystanie z kas bankowych przedsiębiorstwom, które dokonują wpłat z niewielką częstotliwością lub w sytuacjach, które wymagają natychmiastowego zasilenia rachunku bankowego.

Wypłaty gotówkowe otwarte

W obszarze wypłat gotówkowych w formie otwartej oferujemy przedsiębiorstwom funkcjonalność pozwalającą na upoważnienie przez przedsiębiorstwo dowolnej osoby do odebrania wypłaty awizowanej powyżej 20 tys. złotych, przy czym wypłata może nastąpić najwcześniej po upływie 48 godzin od dnia zamówienia środków. Dodatkowo przedsiębiorstwo ma możliwość dokonania wypłaty na upoważnienie, której maksymalny limit wynosi do 20 tys. złotych. Upoważnienie do wypłaty działa on-line, co oznacza, że może zostać złożone nawet na kilka sekund przed jego realizacją. Upoważnienie może być jednorazowe lub wielokrotne, do zrealizowania w terminie ważności. Wypłaty na upoważnienie stanowią duże udogodnienie dla przedsiębiorstw, które rozliczają się gotówkowo ze swoimi kontrahentami.

Wpłaty gotówkowe zamknięte

Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej mogą być realizowane w sposób dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa w walucie PLN, EUR, GBP lub USD na rachunki prowadzone w tych walutach w banku Credit Agricole. Wpłat można dokonywać w wyznaczonych placówkach bankowych oraz Centrach Obsługi Gotówkowej. Dzięki temu przedsiębiorstwa mają możliwość indywidualnego ustalania dni i godzin odbierania z miejsc utargu pakietów z wpłatami gotówkowymi w formie zamkniętej. Pakiety odebrane przez firmę konwojową w godzinach wieczornych są dostępne na rachunku przedsiębiorstwa najpóźniej następnego dnia roboczego w godzinach przedpołudniowych. Taka funkcjonalność produktu pozwala usprawnić zarządzanie płynnością finansową. Wpłaty gotówkowe zamknięte obsługiwane w placówkach bankowych mogą być dostarczone przez pracownika przedsiębiorstwa lub firmę konwojową współpracującą z przedsiębiorstwem.

Jak dokonać wpłaty zamkniętej?

Wypłaty gotówkowe zamknięte

Przedsiębiorstwa posiadające w Credit Agricole rachunek w PLN, EUR, GBP lub USD mogą dokonywać w banku wypłat gotówkowych w formie zamkniętej w sposób dostosowany do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. Wypłaty gotówkowe zamknięte mogą być realizowane w walutach PLN, EUR, GBP lub USD, przy czym wypłata bilonu możliwa jest wyłącznie dla waluty PLN. Wypłaty gotówkowe zamknięte mogą być dostarczane w postaci zasiłków do lokalizacji przedsiębiorstwa przez współpracującą z przedsiębiorstwem firmę konwojową.

Jak dokonać wypłaty zamkniętej?

Sprawdź również

Skontaktuj się z nami

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia