Rachunki bankowe dla przedsiębiorstw

Rachunki bankowe Credit Agricole dla przedsiębiorstw pozwalają na:

 • gromadzenie środków pieniężnych
 • bezpieczne zarządzanie środkami finansowymi
 • przeprowadzanie rozliczeń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 • szybkie i wygodne realizowanie transakcji płatniczych
 • bieżące kontrolowanie stanu środków dzięki nowoczesnemu systemowi bankowości elektronicznej CA24 Biznes
 • realizowanie transakcji w walucie PLN oraz w czternastu walutach wymienialnych: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, HUF, CZK, DKK, NOK, SEK, JPY, RON, TRY
 • dostęp do innych produktów i usług oferowanych przez Credit Agricole

Skontaktuj się z nami

Rachunki oferowane w ramach umowy rachunku bankowego

Rachunek bieżący

Gromadzenie środków i rozliczenia bieżące

Rachunek pozwala na gromadzenie środków i dokonywanie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych związanych z codzienną działalnością prowadzoną przez przedsiębiorstwo. Rachunek zapewnia dostęp do wielu innych produktów i usług bankowych oferowanych przez Credit Agrciole.

Rachunki pomocnicze

Przelewy grupowe (płacowe), ZFŚS, ZFRON

Rachunki powiązane z rachunkiem bieżącym. Mogą służyć m.in. do wyodrębnienia środków na określony cel, gromadzenia środków pochodzących z określonego rodzaju transakcji, przeprowadzania określonych transakcji. Można otworzyć dowolną liczbę rachunków pomocniczych powiązanych z rachunkiem bieżącym prowadzonym w tej samej walucie.

 • Rachunek przelewów grupowych (płacowych) - jeden wyodrębniony rachunek pomocniczy klienta, który może służyć do zlecania przelewów grupowych, np. wynagrodzeń pracowników.
 • Rachunek ZFŚS - rachunek pomocniczy prowadzony wyłącznie w walucie PLN. Służy do gromadzenia środków finansowych w celu wykorzystania ich na wsparcie socjalne lub świadczenia socjalne dla uprawnionych pracowników. Cele, na jakie mogą być spożytkowane środki określa Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Środki zgromadzone na rachunku ZFŚS nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków, gdy egzekucja jest prowadzona w związku z zobowiązaniami Funduszu.
 • Rachunek ZFRON - rachunek pomocniczy Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzony w PLN. Zgromadzone na rachunku środki przeznaczone są na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez przedsiębiorstwo. Cele, na jakie mogą być wydatkowane środki z rachunku ZFRON określa Ustawa o Zakładowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rachunek VAT

Rozliczenia podatku

Rachunek w walucie PLN o ograniczonej możliwości korzystania ze zgromadzonych na nim środków, otwierany i prowadzony na podstawie odrębnych przepisów prawa. Służy do rozliczeń podatku VAT, PIT i CIT, rozliczeń transakcji realizowanych w mechanizmie podzielonej płatności (split payment) oraz regulowania należności z tytułu cła, akcyzy i składki ZUS. Rachunek jest powiązany z co najmniej jednym rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorstwa prowadzonym w PLN.

Rachunek powierniczy i zastrzeżony

Zabezpieczenie transakcji handlowych

Rachunek otwierany na podstawie odrębnej umowy celem zabezpieczenia interesów i ograniczenia ryzyka stron transakcji handlowej. Jest gwarancją realizacji warunków uzgodnionych pomiędzy kontrahentami. Na rachunku deponowane są środki, którymi można dysponować wyłącznie w ustalony sposób, po spełnieniu warunków umowy.

Korzyści z rachunku

Zarządzanie środkami finansowymi przedsiębiorstwa poprzez rachunek firmowy w Credit Agricole jest proste, efektywne i bezpieczne. Funkcjonalności rachunku ustalamy indywidulanie, w zależności od specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa.

 • bezpieczne zarządzanie środkami finansowymi przedsiębiorstwa
 • sprawny system prowadzenia rozliczeń z kontrahentami
 • dostęp do wielu innych produktów i usług bankowych

Sprawdź również

Skontaktuj się z nami

Dokumenty

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia