Akredytywy dokumentowe

Doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców chcących zniwelować ryzyko handlowe, polityczne czy ekonomiczne jest akredytywa dokumentowa, która umożliwia pełną kontrolę realizacji transakcji handlowych. Dzięki oferowanym akredytywom dokumentowym przedsiębiorstwa mogą zapewnić bezpieczeństwo transakcji zawieranych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Instrumenty oferowane przez nasz bank są akceptowane przez kontrahentów i banki na całym świecie.

Nasza oferta

Nasi klienci mogą wybrać spośród różnego rodzaju akredytyw własnych (importowych) lub akredytyw obcych (eksportowych):

  • potwierdzonych / niepotwierdzonych
  • przenośnych / nieprzenośnych
  • płatnych a’vista / z odroczonym terminem płatności
  • akceptacyjnych / negocjacyjnych
  • rewolwingowych (odnawialnych)
  • stand-by rembursowych
  • back-to-back
  • zaliczkowych

Dzięki akredytywie dokumentowej eksporterzy mogą zminimalizować potencjalne ryzyko występujące w handlu zagranicznym, wynikające np. z sytuacji politycznej, gospodarczej lub prawnej danego kraju. Niezwykle istotną kwestią jest również niwelowanie ryzyka w przypadku nawiązania współpracy z nowym kontrahentem, a także zabezpieczenie przed ewentualną niewypłacalnością importera lub odmową zapłaty.

Na życzenie beneficjenta bank Credit Agricole dokonuje potwierdzenia akredytywy. Tego typu usługa stanowi dodatkowe zabezpieczenie i gwarancję uzyskania zapłaty z tytułu akredytywy.

Beneficjenci, którzy stosują w swoich rozliczeniach akredytywy z odroczonymi płatnościami mogą skorzystać z dyskonta należności z akredytywy. Dzięki temu są w stanie wcześniej uzyskać zapłatę za transakcję, a tym samym poprawić swoją płynność finansową.

Importerzy korzystający z zabezpieczenia transakcji w postaci akredytywy mogą mieć pewność, że zapłata nastąpi wyłącznie za zgodne/zaakceptowane dokumenty, po spełnieniu warunków wymaganych w treści akredytywy. Korzystanie z tego instrumentu pozwala uniknąć ryzyka związanego z nierzetelnością i nieterminowością dostawcy.

Sprawdź również

Skontaktuj się z nami

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia