Inkaso dokumentowe

Przedsiębiorstwa utrzymujące stałe kontakty handlowe z zaufanymi kontrahentami, dla większego bezpieczeństwa transakcji, mogą skorzystać z oferowanego przez nasz bank inkasa dokumentowego eksportowego lub importowego. Inkaso dokumentowe to konkurencyjna pod kątem kosztów forma rozliczenia, nie wymagająca wcześniejszego angażowania środków.

Proponujemy obsługę inkasa zarówno w obrocie zagranicznym, jak i krajowym. Przedsiębiorstwa sprzedające towary mogą zabezpieczyć się przed wydaniem towaru przed dokonaniem zapłaty przez drugą stronę. Z kolei przedsiębiorstwa nabywające towary zyskują pewność otrzymania dokumentów niezbędnych do dysponowania własnością przesyłanych towarów.

Nasza oferta

  • inkaso gotówkowe - bank, jako inkasujący, wydaje dokumenty handlowe importerowi tylko po dokonaniu przez niego zapłaty
  • inkaso akceptacyjne - bank, jako inkasujący, wydaje dokumenty handlowe importerowi w zamian za akceptację przez niego terminowego weksla trasowanego
  • inkaso w zamian za weksel własny - bank, jako inkasujący, wydaje dokumenty handlowe importerowi w zamian za przedłożenie przez niego zobowiązania zapłaty określonej sumy, w określonym terminie i miejscu, w formie określonej prawem wekslowym
  • inkaso kapitańskie - wysyłka dokumentów handlowych do importera następuje pocztą kapitańską wraz z towarem z pominięciem banku podawcy (eksportera); w kraju importera dokumenty są przekazywane bezpośrednio do banku inkasującego

Korzystanie z inkasa dokumentowego oferowanego za pośrednictwem banku Credit Agricole gwarantuje przejrzystość i prostotę transakcji, podnosi bezpieczeństwo operacji i zmniejsza ryzyko nieotrzymania zapłaty za wystawione dokumenty.

Sprawdź również

Skontaktuj się z nami

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia