Zrównoważone finansowanie

Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny to kredyt inwestycyjny, który może być spłacony częściowo premią ekologiczną z programu unijnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Kredyt inwestycyjny przyznaje bank Credit Agricole, premię ekologiczną w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych udziela Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

O kredyt ekologiczny mogą się ubiegać firmy o średniej kapitalizacji, które zatrudniają do 3 tysięcy pracowników.
Warunkiem ubiegania się o premię ekologiczną jest osiągnięcie minimum 30% oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji inwestycji na podstawie posiadanego audytu energetycznego.

Rodzaje finansowanych inwestycji:

 • modernizacja maszyn, urządzeń lub linii technologicznych na bardziej energooszczędne
 • termomodernizacja budynków
 • modernizacja źródeł energii lub wymiany na systemy OZE
 • modernizacja wewnętrznych linii ciepłowniczych
 • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia
 • modernizacja oświetlenia
 • wdrożenie systemów sterowania mających na celu obniżenie zużycia energii

Korzyści

 • bezzwrotna premia ekologiczna nawet do 80% kosztów kwalifikowanych
 • kredyt obejmujący do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji
 • zwiększenie efektywności energetycznej
 • rozwój i modernizacja przedsiębiorstwa

Jak skorzystać z oferty

Etap 1

Etap 2

Skontaktuj się z nami

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia