Zarządzanie wierzytelnościami

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wzbogaciliśmy nasz portfel produktów finansowania handlu o produkty oferowane w ramach obrotu wierzytelnościami. Produkty mają na celu poprawę płynności finansowej klienta, zapewnienie sprawnego zarządzania należnościami oraz, przy określonych transakcjach, przyczyniają się do poprawy struktury bilansu.

Nasza oferta

 • forfaiting
 • faktoring odwrotny (reverse)
 • inne formy dyskontowania, nabywania i finansowania należności
 • wybrane transakcje faktoringu należności z regresem lub bez regresu do klienta

W przypadku, kiedy transakcja wykracza poza zakres oferty banku, zapewniamy naszym kllientom kompleksową obsługę merytoryczną i operacyjną wspólnie z naszą siostrzaną spółką faktoringową - Eurofactor Polska S.A.

Korzyści dla klienta

 • poprawienie płynności finansowej
 • eliminowanie zatorów płatniczych
 • dywersyfikacja źródeł finansowania
 • optymalizowanie kosztów administrowania wierzytelnościami
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki dłuższym terminom płatności
 • umacnianie wizerunku firmy solidnej i godnej zaufania
 • budowanie silnych relacji z klientami
 • zyskanie lepszej pozycji negocjacyjnej

Sprawdź również

Skontaktuj się z nami

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia