Tabela Godzin Granicznych

Tabela Godzin Granicznych i dostępnych trybów
realizacji przelewów krajowych i międzynarodowych dla Klientów Korporacyjnych
Credit Agricole Bank Polska S.A.

Obowiązuje od 1.01.2022 r.

Godziny graniczne realizacji dyspozycji przelewów krajowych wychodzących w PLN
Godzina graniczna (COT)
Zlecenia otrzymane drogą elektroniczną
Godzina graniczna (COT)
Zlecenia otrzymane w formie papierowej
Dostępny tryb realizacji:
D - oznacza datę realizacji zlecenia
8:0014:00 w D-1I sesja Elixir
12:0010:00II sesja Elixir
15:0010:00III sesja Elixir
7:00 - 17:00-ExpressElixir
8:00 - 14:3012:00SORBNET
8:00-12:0010:00SEPA (D0)
8:00-15:0013:00SEPA (D+1)
8:00-16:0014:00TARGET
Godziny graniczne realizacji dyspozycji przelewów międzynarodowych wychodzących
WalutyGodzina graniczna (COT)
Zlecenia otrzymane drogą elektroniczną
Dostępny tryb realizacji:
D - oznacza datę realizacji zlecenia
PLN212:00EKSPRES(D0)
15:00PILNY(D+1)
15:00STANDARD(D+2)1 tylko poza EOG
EUR212:00EKSPRES(D0)
15:00PILNY(D+1)
15:00STANDARD(D+2)1 tylko poza EOG
USD12:00EKSPRES(D0)
15:00PILNY(D+1)
15:00STANDARD(D+2)
GBP11:00EKSPRES(D0)
15:00PILNY(D+1)
15:00STANDARD(D+2)
CHF2, HUF2, CZK2, DKK2, NOK2, SEK2,RON210:30PILNY(D+1)2 tylko w EOG
15:00STANDARD(D+2)1 tylko poza EOG
AUD, CAD, RUB, JPY, TRY, CNY, NZD15:00STANDARD(D+2)

1 Przelewy realizowane do państwa poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
2 Dla przelewów realizowanych w walutach państw EOG do państwa EOG (PLN, EUR, CZK, DKK, HUF, NOK, SEK, CHF, RON) dostępna jest tylko opcja kosztowa SHA, w pozostałych przypadkach dostępne są wszystkie opcje kosztowe (BEN, OUR i SHA).

Godziny graniczne realizacji dyspozycji przelewów międzynarodowych wychodzących
Waluty podstawoweGodzina graniczna (COT)
Zlecenia otrzymane w formie papierowej
Dostępny tryb realizacji:
D - oznacza datę realizacji zlecenia
PLN, EUR, USD, GBP10:00PILNY(D+1)
STANDARD(D+2)
AUD, CAD, CHF, HUF, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, JPY, TRY, CNY, NZD10:00STANDARD(D+2)
Godziny graniczne realizacji dyspozycji przelewów międzyoddziałowych wychodzących
Godzina graniczna (COT)
Zlecenia otrzymane drogą elektroniczną
Godzina graniczna (COT)
Zlecenia otrzymane w formie papierowej
Dostępny tryb realizacji:
D - oznacza datę realizacji zlecenia
8:00-16:00 (co 15 minut)14:00D0
Godziny graniczne realizacji przelewów krajowych przychodzących w PLN
Godzina graniczna (COT) ISISGodzina graniczna (COT) PROFILEDostępny tryb realizacji
11:00 11:30I sesja Elixir
15:0015:30II sesja Elixir
17:0018:00III sesja Elixir
7:00 - 17:00-ExpressElixir
8:00 - 16:008:00 - 16:00SORBNET
Godziny graniczne realizacji przelewów międzynarodowych przychodzących
Godzina graniczna (COT)16:00

Table of Cut-Off Times

Table of Transfer Services and Cut-Off Times for
Domestic and International Transfers available to Corporate Clients of
Credit Agricole Bank Polska S.A.

Applicable from 1/01/2021

Cut-off times for outgoing domestic transfers in PLN
Cut-off time (COT)
Instruction received electronically
Cut-off time (COT) Instruction received in paper form
Available transfer type:
D - means instruction execution date
8:0014:00 D-1Elixir 1st session
12:0010:00Elixir 2nd session
15:0010:00Elixir 3rd session
7:00 - 17:00-ExpressElixir
8:00 - 14:3012:00SORBNET
8:00 - 12:0010:00SEPA (D0)
8:00 - 15:0013:00SEPA (D+1)
8:00 - 16:0014:00TARGET
Cut-off times for outgoing international transfers
CurrenciesCut-off time (COT)
Instruction received electronically
Available transfer type:
D - means instruction execution date
PLN212:00EKSPRES(D0)
15:00URGENT(D+1)
15:00STANDARD(D+2)1 only outside EEA
EUR212:00EKSPRES(D0)
15:00URGENT(D+1)
15:00STANDARD(D+2)1 only outside EEA
USD12:00EKSPRES(D0)
15:00URGENT(D+1)
15:00STANDARD(D+2)
GBP11:00EKSPRES(D0)
15:00URGENT(D+1)
15:00STANDARD(D+2)
CHF2, HUF2, CZK2, DKK2, NOK2, SEK2,RON210:30URGENT(D+1)2 only inside EEA
15:00STANDARD(D+2)1 only inside EEA
AUD, CAD, RUB, JPY, TRY, CNY, NZD15:00STANDARD(D+2)

1 Transfers to countries outside the European Economic Area (EEA)
2 For transfers to EEA countries executed in the currencies of EEA countries (PLN, EUR, CZK, DKK, HUF, NOK, SEK, CHF, RON) the only available cost option is SHA, in other cases all cost options are available (BEN, OUR, and SHA).

Cut-off times for outgoing international transfers
Basic currenciesCut-off time (COT)
Instructions received in paper form
Available transfer type:
D - means instruction execution date
PLN, EUR, USD, GBP10:00URGENT(D+1)
STANDARD(D+2)
AUD, CAD, CHF, HUF, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, JPY, TRY, CNY, NZD10:00STANDARD(D+2)
Cut-off times for outgoing internal transfers
Cut-off time (COT)
Instruction received electronically
Cut-off time (COT)
Instructions received in paper form
Available transfer type:
D - means instruction execution date
8:00-16:00 (in every 15 min)14:00D0
Cut-off times for incoming domestic transfers in PLN
Cut-off time (COT) ISISCut-off time (COT) PROFILEAvailable transfer type
11:00 11:30Elixir 1st session
15:0015:30Elixir 2nd session
17:0018:00Elixir 3rd session
7:00 - 17:00-ExpressElixir
8:00 - 16:008:00 - 16:00SORBNET
Cut-off times for incoming international transfers
Cut-off time (COT)16:00
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku