SWIFTNet

Przeznaczenie

SWIFTNet to ogólnoświatowa sieć telekomunikacyjna wykorzystywana do wymiany informacji finansowych i biznesowych pomiędzy:

 • bankami
 • instytucjami finansowymi
 • przedsiębiorstwami

Sieć należy do organizacji SWIFT. Jako uniwersalny, wygodny i sprawdzony kanał komunikacji finansowej przedsiębiorstw z bankami w kraju i za granicą SWIFTNet zapewnia:

 • dostęp do zautomatyzowanego wachlarza usług finansowych pozwalających na płynne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i jego spółkami zależnymi
 • łączność, wymianę i przesyłanie płatności, wyciągów, raportów i innych dokumentów z ponad 11 tysiącami banków i instytucji finansowych na całym świecie, w drodze pojedynczego komunikatu FIN lub poprzez FileAct, w trybie on-line przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

Wymagania techniczne

Dostęp do SWIFTNet realizowany jest w ramach uzgodnień klienta z organizacją SWIFT, która udostępnia wszelkie niezbędne narzędzia do pracy.

Uruchomienie komunikacji klient–Credit Agricole Bank Polska S.A. jest możliwe po wcześniejszym podpisaniu bilateralnej umowy pomiędzy stronami. Umowa reguluje rodzaj i zakres wymiany poprzez SWIFTNet.

Bezpieczeństwo

 • Bezpieczeństwo

  Gwarancja poufności, autentyczności i integralności przesyłanych danych dzięki architekturze opartej o wiele niezależnych warstw

 • Gwarantowane doręczenie

  Odpowiedzialność finansowa

 • Niezaprzeczalność

  Potwierdzanie wymiany komunikatów na wypadek awarii

 • Odporność

  Zabezpieczenie przed przerwami technicznymi dzięki geograficznemu zróżnicowaniu lokalizacji i regularnym symulacjom

 • Normy

  Międzynarodowe normy sektora finansowego

Sprawdź również

Skontaktuj się z nami

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia