Gwarancje, e-gwarancje i poręczenia

Ochrona operacji handlowych naszych klientów jest naszym priorytetem. Dzięki obecności na rynkach finansowych całego świata i kontaktom z innymi bankami partnerskimi dysponujemy właściwymi rozwiązaniami dopasowanymi do wymagań klienta.

Nasza oferta

Nasza oferta obejmuje wiele rodzajów gwarancji dostosowanych do rodzaju prowadzonej działalności i specyfiki realizowanych projektów.

  • gwarancje wadialne (przetargowe)
  • gwarancje dobrego wykonania
  • gwarancje terminowej zapłaty
  • gwarancje zwrotu zaliczki
  • gwarancje spłaty kredytu
  • gwarancje loteryjne
  • gwarancje zapłaty czynszu
  • gwarancje zapłaty rat leasingowych
  • gwarancje celne
  • gwarancje akcyzowe

Minimalizowanie ryzyka współpracy handlowej z kontrahentami jest możliwe dzięki naszym gwarancjom bankowym. Gwarancja bankowa to dogodny sposób na zabezpieczenie realizacji zobowiązań bez konieczności angażowania środków własnych. Dodatkowym atutem gwarancji bankowej jest zwiększenie wiarygodności biznesowej i wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów.

Wystawiamy gwarancje standardowe oraz według indywidualnych wymagań klienta, dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności i specyfiki realizowanych projektów. Ponadto, oferujemy gwarancje wystawiane na rzecz ARMiR, gwarancje de minimis pod patronatem Banku Gospodarstwa Krajowego oraz obsługę gwarancji obcych.

Gwarancje bankowe wystawiane są zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej w postaci e-gwarancji.

E-gwarancje wystawiane są w formie pliku pdf opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w oparciu o certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony przez Krajową Izbę Rozliczeniową (aplikacja SZAFIR).

Osoby upoważnione do podpisywania e-gwarancji w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. (pełnomocnicy banku posiadający bezpieczne podpisy kwalifikowane) - zobacz listę osób

Prawidłowo podpisana e-gwarancja musi zawierać podpisy dwóch osób z powyższej listy.

Sprawdź również

Skontaktuj się z nami

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia