Oprocentowanie zmienne 1,00% - kapitalizacja kwartalna w Rachunku Oszczędzam

Oprocentowanie zmienne, kapitalizacja kwartalna

Zyskaj niezależnie od tego, jak często i jakiej wysokości są Twoje wpłaty na Rachunek Oszczędzam.

Szczegóły znajdziesz w Tabeli oprocentowania.

Dowolna kwota i termin wpłat w Rachunku Oszczędzam

Dowolna kwota i termin wpłat

W Rachunku Oszczędzam samodzielnie ustalasz jakimi kwotami i jak często zasilasz swój rachunek. Wpłat możesz dokonywać również z konta w innym banku.

Wypłaty bez szkody dla odsetek w Rachunku Oszczędzam

Wypłaty bez szkody dla odsetek

Możesz wypłacać środki z Rachunku Oszczędzam w dowolnym momencie bez utraty zgromadzonych już odsetek. Pierwsza wypłata w każdym miesiącu jest bezpłatna.

Zarządzanie Rachunkiem Oszczędzam przez Internet, telefon i w placówce w Rachunku Oszczędzam

Zarządzanie Rachunkiem Oszczędzam przez Internet, telefon i w placówce

W dogodny dla siebie sposób - przez telefon, Internet lub odwiedzając placówkę Banku - możesz otworzyć Rachunek Oszczędzam, ustalić jego nazwę własną, zasilać go kolejnymi wpłatami.

0 zł za prowadzenie Rachunku Oszczędzam

Rachunek oszczędnościowy zawsze prowadzimy dla Ciebie bezpłatnie.

Swoboda zarządzania odsetkami

Sam zdecyduj, czy odsetki od zgromadzonych środków będą dopisywane do rachunku bieżącego, czy do Rachunku Oszczędzam. Zwróć uwagę, że odsetki dopisywane do Rachunku Oszczędzam zwiększają kapitał, który "pracuje" na Twój zysk.

Komfort automatycznego oszczędzania

Ustaw zlecenie automatycznego zasilania Rachunku Oszczędzam z Twojego Konta AGRICOLE i bądź spokojny o regularne przelewy na rachunek oszczędnościowy. Ta opcja nic nie kosztuje. Minimalna kwota automatycznego przelewu wynosi 50 zł.

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Szczegóły

Oprocentowanie

Rachunek Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek

Rodzaj ofertyStopa bazowa + marżaStawka oprocentowania1
„Codzienne zyski”WIBOR 1M +(- 4,5%)1,35%

Rachunek Oszczędzam w PLN z kwartalną kapitalizacją odsetek

Rodzaj ofertyStopa bazowa + marżaStawka oprocentowania1
Oferta standardowaWIBOR 1M +(- 4,5%)1,35%
Oferta specjalna "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują"2WIBOR 1M + (- 4,5%) + 0,3%1,65%

1 Stawka oprocentowania jest aktualizowana każdego 1 dnia miesiąca kalendarzowego według wartości WIBOR 1M z 25 dnia poprzedniego miesiąca.
2 Warunki oferty określa regulamin "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują".

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża jest wartością ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes. Stopa bazowa WIBOR 1M na dzień 25.01.2024 r.: 5,85%.

W ramach Konta Biznes można otworzyć cztery Rachunki Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek i jeden Rachunek Oszczędzam w PLN z kwartalną kapitalizacją odsetek. Minimalna kwota stałego zasilenia realizowanego automatycznie w ramach jednego wskazanego Rachunku Oszczędzam w PLN: 50 zł.

Kalkulator oszczędności »

Dokumenty związane z Rachunkiem Oszczędzam

Pytania i odpowiedzi

Czym różni się stopa stała od zmiennej?

stopa stała - gwarantuje stałe oprocentowanie przez cały okres trwania lokaty;
stopa zmienna - w okresie trwania lokaty może ulec zmianie wysokość oprocentowania, która jest uzależniona od sytuacji na rynku międzybankowym, tzn. że oprocentowanie może być zarówno wyższe lub niższe.Czy przekazanie odsetek z Rachunku Oszczędzam na konto osobiste/firmowe jest traktowane jako przelew?

Automatyczny przelew odsetek z Rachunku Oszczędzam nie jest traktowany jak przelew (wypłata).


Czy do założenia Rachunku Oszczędzam potrzebne jest posiadanie konta AGRICOLE?

Tak, Rachunek Oszczędzam jest otwierany bezpłatnie w ramach konta podstawowego.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku