Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny Banku Gospodarstwa Krajowego dostępny dla całego sektora rolnego. Gwarancja stanowi bezpłatne zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego.

Kto może się ubiegać o gwarancję?

O uzyskanie gwarancji w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych mogą ubiegać się rolnicy i przedsiębiorcy przetwórstwa rolno-spożywczego, którzy należą do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw i wnioskują o kredyt inwestycyjny.

Paramenty Gwarancji:

  • zakres gwarancji: zabezpieczenie do 80% kwoty kredytu
  • wysokość prowizji za udzielenie gwarancji: 0% kwoty gwarancji
  • maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) i 10 mln zł (przetwórca)
  • rodzaje pomocy: pomoc publiczna (rolnik, przetwórca produktów rolnych); pomoc de minimis (przetwórcy produktów nierolnych).

Dokumenty

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku