Kredyt inwestycyjny z gwarancją FGR

Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny Banku Gospodarstwa Krajowego dostępny dla całego sektora rolnego. Gwarancja stanowi bezpłatne zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego.

Kto może się ubiegać o gwarancję?

O uzyskanie gwarancji w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych mogą ubiegać się rolnicy i przedsiębiorcy przetwórstwa rolno-spożywczego, którzy należą do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw i wnioskują o kredyt inwestycyjny.

Paramenty Gwarancji:

  • zakres gwarancji: zabezpieczenie do 80% kwoty kredytu
  • wysokość prowizji za udzielenie gwarancji: 0% kwoty gwarancji
  • maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) i 10 mln zł (przetwórca)
  • rodzaje pomocy: pomoc publiczna (rolnik, przetwórca produktów rolnych); pomoc de minimis (przetwórcy produktów nierolnych).

Kredyt obrotowy z gwarancją FGR oraz dopłatą do oprocentowania

Oferta obowiązuje do 31.12.2023 r.

Kredyt obrotowy odnawialny oraz nieodnawialny przeznaczony jest dla rolników oraz firm – w tym także grup producenckich, które zajmują się przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych.

Parametry Gwarancji

  • zabezpieczający do 80% kredytu na okres do 39 miesięcy dla kredytów odnawialnych i 51 miesięcy dla kredytów nieodnawialnych,
  • dla gwarancji udzielonych od 01.07.2022 r. z dopłatą do oprocentowania w wysokości do 5% rocznie przez maksymalnie 12 mcy od dnia uruchomienia finansowania,
  • udzielany w PLN w maksymalnej kwocie stanowiącej równowartość 200 tys. EUR,
  • przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej

Dokumenty

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku