Duży wybór okresów lokat na Lokacie Terminowej

Duży wybór okresów lokat

Zaplanuj, jak chcesz zarabiać! Wybierz lokatę na 1, 2, 3, 6, 9 miesięcy, 1 rok, 2 lub 3 lata. W każdej z nich możesz wybrać opcję automatycznego odnawiania lokaty po jej zakończeniu.

Pełną ofertę oszczędnościową banku znajdziesz w Tabeli oprocentowania.

Dowolna liczba lokat w ramach Konta AGRICOLE na Lokacie Terminowej

Dowolna liczba lokat w ramach Konta AGRICOLE

Sam zdecyduj, ile lokat terminowych chcesz otworzyć w ramach swojego Konta AGRICOLE .

Wysokość zysku znana od pierwszego dnia na Lokacie Terminowej

Wysokość zysku znana od pierwszego dnia

Na lokacie ze stałym oprocentowaniem wysokość swojego zysku znasz już w dniu otwarcia lokaty. Dzięki temu pewnie lokujesz swoje środki.

Lokata terminowa w walucie obcej

Lokatę możesz otworzyć w trzech walutach obcych: EUR, GBP lub USD.

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Wygodne otwarcie lokaty przez telefon, Internet i w placówce

Lokatę możesz otworzyć, a także odnowić lub zmienić jej nazwę w dogodny dla siebie sposób: przez telefon, Internet lub odwiedzając placówkę Banku .

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Szczegóły

Oprocentowanie

Lokaty terminowe w PLN - oprocentowanie stałe

Długość lokatyOferta standardowa
30 dni1,50%
60 dni1,50%
90 dni2,00%
180 dni2,00%
270 dni2,00%
1 rok2,00%
2 lata2,00%
3 lata2,00%

Lokaty terminowe w walutach obcych - oprocentowanie stałe

Długość lokatyWaluty
EURUSDGBP
30 dni0,01%0,01%0,01%
60 dni0,01%0,01%0,01%
90 dni0,01%0,01%0,01%
180 dni0,01%0,01%0,01%
270 dni0,01%0,01%0,01%
1 rok0,01%0,01%0,01%
2 lata0,01%0,01%0,01%
3 lata0,01%0,01%0,01%

Kapitalizacja i wypłata odsetek następuje po okresie umownym. W przypadku wycofania środków przed terminem umownym oprocentowanie środków zostanie obniżone do 0%.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Kalkulator oszczędności »

Pytania i odpowiedzi

Jestem zainteresowany założeniem lokaty w Banku Credit Agricole. Co muszę zrobić?

Aby założyć lokatę, należy najpierw otworzyć konto. Posiadacze konta w Banku Credit Agricole mogą składać zlecenie założenia lokaty pod nr serwisu telefonicznego CA24 801 70 00 00 oraz 48 71 79 97 159 (Klienci posiadający telekod), w serwisie internetowym CA24, posiadając dostęp do konta przez Internet lub w dowolnej placówce Banku.Czy są jakieś konsekwencje związane z wcześniejszym zerwaniem lokaty terminowej?

Wypłata lokaty terminowej przed upływem zadeklarowanego okresu poowduje utratę całości lub części odsetek, zgodnie z Tabelą oprocentowania.Jak często są naliczane/kapitalizowane odsetki: po upływie terminu lokaty kwartalnie/miesięcznie?

W przypadku lokat terminowych kapitalizacja odsetek na rachunku lokaty następuje po okresie umownym. Jeżeli chodzi o lokaty dynamiczne, kapitalizacja odsetek następuje w momencie likwidacji lokaty.Czy termin lokat jest przedłużony automatycznie?

Podczas zakładania lokaty należy złożyć dyspozycję odsetkową, czyli zadeklarować jak Bank ma rozdysponować środki zgromadzone na rachunku po okresie trwania lokaty. Istnieją 3 możliwości:
- wszystkie środki (kapitał i odsetki) wpływają na rachunek bieżący lub
- odsetki wpływają na rachunek bieżący, a z kapitału zakładana jest lokata na taki sam okres jak poprzednia, na obowiązującym w danym momencie oprocentowaniu
- z wszystkich środków zakładana jest lokata na taki sam okres jak poprzednia, na obowiązującym w danym momencie oprocentowaniu.
Dyspozycję taką można bezpłatnie zmienić: w placówce, za pomocą serwisu telefonicznego CA24 - w przypadku posiadania 6-cyfrowego telekodu lub przez serwis internetowy CA24, najpóźniej 1 dzień przed upływem terminu lokaty.Jak mogę obliczyć sobie zysk z lokaty?

Wzór do wyliczania kwoty odsetek od lokaty to:

wzór


Czy jest możliwość negocjowania lokaty?

Tak. Dla lokat od 50.000 zł jest możliwość negocjacji oprocentowania lokaty. Negocjacje można przeprowadzić: w placówce, na Infolinii oraz w serwisie internetowym z tokenem.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku