Kredyt, który realnie wspiera Twoją działalność w kredycie inwestycyjnym

Kredyt, który realnie wspiera Twoją działalność

Uzyskane środki możesz przeznaczyć na finansowanie inwestycji związanych z zakupem nowych i używanych środków trwałych, które pomogą Ci rozwinąć i unowocześnić Twoją działalność rolniczą. Może to być np. zakup maszyn i urządzeń rolniczych, inwentarza żywego w zakresie stada podstawowego. Sprawdź, o ile łatwiej jest Ci prowadzić biznes, gdy możesz liczyć na wsparcie kapitału z zewnątrz.

Nawet do 100% wartości inwestycji w kredycie inwestycyjnym

Nawet do 100% wartości inwestycji

Kredytem możesz objąć całą wartość brutto inwestycji. Jeśli masz przyznaną dotację ze środków unijnych, wówczas nie jest wymagany udział własny. W finansowanej inwestycji kwota dotacji zostanie potraktowana jako udział własny albo pomniejszy wartość kredytu. Ta część inwestycji, która przypada na kwotę dotacji, jest finansowana kredytem pomostowym i spłacana po jej otrzymaniu. Jeśli natomiast jesteś płatnikiem podatku VAT, kwota należnego do zwrotu podatku VAT jest finansowana kredytem pomostowym i spłacana po otrzymaniu zwrotu podatku.

Nawet do 9 lat na spłatę kredytu w kredycie inwestycyjnym

Nawet do 12 lat na spłatę kredytu

Spłatę całości zadłużenia możesz rozłożyć nawet na 12 lat. Aby była ona dla Ciebie łatwiejsza, harmonogram spłaty dopasujemy do terminów, w jakich uzyskujesz przychody.

Niskie koszty kredytu w kredycie inwestycyjnym

Niskie koszty kredytu

Wniosek rozpatrujemy bezpłatnie, a prowizja od udzielonego kredytu wynosi zaledwie 2%. Atrakcyjne oprocentowanie Kredytu inwestycyjnego zależy od stopy zmiennej, opartej na wskaźniku WIBOR 3M plus marża banku w skali roku.

Refinansowanie - jeśli już zainwestowałeś

Naszym kredytem możesz także refinansować zakup środków trwałych. Oznacza to, że skredytujemy nakłady, które już poniosłeś ze środków własnych. Wystarczy, że złożysz wniosek o kredyt w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu przed datą złożenia wniosku. Druga opcja to przeniesienie kredytu inwestycyjnego z innego banku, to także jest możliwe, jeśli spłacasz go powyżej 6 miesięcy.

Bez biznesplanu

Dzięki uproszczonym metodom oceny inwestycji, nie wymagamy od Ciebie biznesplanu.

Bez odwiedzania placówki Banku

Formalności związanych z kredytem możesz dopełnić bezpośrednio u Mobilnego Doradcy Klienta Agrobiznesowego, który odwiedzi Cię w domu. uzyskanie kredytu możliwe jest nawet podczas jednego spotkania z Doradcą.

Szczegóły

Potrzebne dokumenty

Dokumenty wymagane dla gospodarstw rolnych

  • Potwierdzenie uzyskania dopłat bezpośrednich (Decyzja o przyznaniu dopłat bezpośrednich lub potwierdzenie na wyciągach bankowych)
  • Aktualny nakaz płatniczy dotyczący podatku rolnego
  • Potwierdzenie płatności zobowiązań wobec KRUS
  • Wyciąg bankowy za ostatnie 3 miesiące
  • Polisa ubezpieczeniowa OC gospodarstwa
  • Opcjonalnie: faktury sprzedaży płodów rolnych / produkcji zwierzęcej

Opłaty i regulaminy

Informacje prawne

W razie zawarcia umowy kredytowej ze zmienną stopą procentową istnieje ryzyko zmiany tej stopy, w tym jej podwyższenia, co może spowodować zwiększenie zobowiązania należnego do spłaty. Wysokość maksymalnej kwoty kredytu zostanie wyliczona po zbadaniu zdolności kredytowej. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie bądź otwarcie w Banku rachunku bieżącego Konto Biznes. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c.

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku