Silny wzrost PKB w I kw.

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, dynamika PKB zmniejszyła się do -0,2% r/r w I kw. b.r. wobec 2,3% r/r w IV kw. 2022 r. ... Więcej

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku