Oprocentowanie zmienne, dzienna kapitalizacja odsetek - Rachunek Oszczędzam - Codzienne Zyski

Oprocentowanie zmienne, dzienna kapitalizacja odsetek

Zyskaj wysokie oprocentowanie na Rachunku Oszczędzam z dzienną kapitalizacją odsetek. Twoje zyski wypłacamy codziennie.

Szczegóły znajdziesz w Tabeli oprocentowania.

Nawet 4 Rachunki Oszczędzam do jednego Konta AGRICOLE - Rachunek Oszczędzam - Codzienne Zyski

Nawet 4 Rachunki Oszczędzam do jednego Konta AGRICOLE

W ramach Konta AGRICOLE możesz założyć aż 4 Rachunki Oszczędzam z dzienną kapitalizacją odsetek, aby na każdym z nich gromadzić środki na inny cel.

Dowolna kwota i termin wpłat - Rachunek Oszczędzam - Codzienne Zyski

Dowolna kwota i termin wpłat

W Rachunku Oszczędzam samodzielnie ustalasz jakimi kwotami i jak często zasilasz swój rachunek. Wpłat możesz dokonywać również z konta w innym banku.

Wypłaty bez szkody dla odsetek - Rachunek Oszczędzam - Codzienne Zyski

Wypłaty bez szkody dla odsetek

Możesz wypłacać środki z Rachunku Oszczędzam w dowolnym momencie bez utraty zgromadzonych już odsetek. Pierwsza wypłata w każdym miesiącu jest bezpłatna

Zarządzanie Rachunkiem przez Internet, telefon i w placówce

W dogodny dla siebie sposób - przez telefon, Internet lub odwiedzając placówkę Banku - możesz otworzyć Rachunek Oszczędzam, ustalić jego nazwę własną, zasilać go kolejnymi wpłatami.

0 zł za prowadzenie Rachunku Oszczędzam

Rachunek oszczędnościowy zawsze prowadzimy dla Ciebie bezpłatnie.

Swoboda zarządzania odsetkami

Sam zdecyduj, czy odsetki od zgromadzonych środków będą dopisywane do rachunku bieżącego, czy do Rachunku Oszczędzam. Zwróć uwagę, że odsetki dopisywane do Rachunku Oszczędzam zwiększają kapitał, który "pracuje" na Twój zysk.

Komfort automatycznego oszczędzania

Ustaw zlecenie automatycznego zasilania Rachunku Oszczędzam z Twojego Konta AGRICOLE i bądź spokojny o regularne przelewy na rachunek oszczędnościowy. Ta opcja nic nie kosztuje. Minimalna kwota automatycznego przelewu wynosi 50 zł.

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Szczegóły

Oprocentowanie

Rachunek Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek

Rodzaj oferty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 1.04.2024 r. wyznaczone wg WIBOR
"Codzienne Zyski"WIBOR 1M +(- 4,5%)1,37%

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża jest wartością ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes. Stopa bazowa WIBOR 1M na dzień 25.03.2024 r.: 5,87%.

Minimalna kwota stałego zasilenia realizowanego automatycznie w ramach jednego wskazanego Rachunku Oszczędzam: 50 zł.

Kalkulator oszczędności »

Dokumenty związane z Rachunkiem Oszczędzam

Pytania i odpowiedzi

Czym różni się stopa stała od zmiennej?

stopa stała - gwarantuje stałe oprocentowanie przez cały okres trwania lokaty;
stopa zmienna - w okresie trwania lokaty może ulec zmianie wysokość oprocentowania, która jest uzależniona od sytuacji na rynku międzybankowym, tzn. że oprocentowanie może być zarówno wyższe lub niższe.Jak często są naliczane/kapitalizowane odsetki: po upływie terminu lokaty kwartalnie/miesięcznie?

W przypadku lokat terminowych kapitalizacja odsetek na rachunku lokaty następuje po okresie umownym. Jeżeli chodzi o lokaty dynamiczne, kapitalizacja odsetek następuje w momencie likwidacji lokaty.Czy przekazanie odsetek z Rachunku Oszczędzam na konto osobiste/firmowe jest traktowane jako przelew?

Automatyczny przelew odsetek z Rachunku Oszczędzam nie jest traktowany jak przelew (wypłata).

Jak mogę obliczyć sobie zysk z lokaty?

Wzór do wyliczania kwoty odsetek od lokaty to:

wzór


Czy do założenia Rachunku Oszczędzam potrzebne jest posiadanie konta AGRICOLE?

Tak, Rachunek Oszczędzam jest otwierany bezpłatnie w ramach konta podstawowego.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku