Spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. coraz mniej prawdopodobne

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w listopadzie do 9,1% r/r wobec 12,3% w październiku, co było powyżej konsensusu rynkowego (9,0%) oraz naszej prognozy (7,8%)...

Więcej

Rekordowy wzrost zatrudnienia w listopadzie

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w listopadzie do 6,5% r/r z 7,4% w ... Więcej

Inflacja w celu tylko przez chwilę

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w listopadzie zwiększyła się do 2,5% r/r wobec 2,1% w październiku, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i powyżej konsensusu rynkowego (2,4%) ... Więcej

Wzrost gospodarczy na piątkę z minusem

Zgodnie z finalnym szacunkiem GUS, tempo wzrostu PKB w III kw. zwiększyło się do 4,9% r/r wobec 4,0% w II kw., a tym samym ukształtowało się powyżej opublikowanego wcześniej wstępnego szacunku ... Więcej

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku