Identyfikacja Płatności Masowych

Przedsiębiorstwom, które posiadają dużą liczbę stałych odbiorców swoich produktów i usług oferujemy efektywną i elastyczną obsługę płatności przychodzących. Produkt zapewnia szybką i poprawną identyfikację wpływów na rachunek oraz niezwłoczną aktualizację ksiąg należności. Płatności są widoczne w systemie bankowości elektronicznej CA24 Biznes, co umożliwia podjęcie natychmiastowych działań wobec odbiorców, którzy nie spłacili należności w terminie.

Usługa identyfikacji płatności masowych gwarantuje jednoznaczne rozpoznanie każdego płatnika, dzięki wykorzystaniu numerów rachunków wirtualnych RW przypisanych do poszczególnych płatników przedsiębiorstwa.

Korzyści dla klienta

  • wyeliminowanie pracy ręcznej - płatności przychodzące są automatycznie rozliczane i trafiają bezpośrednio do systemu księgowego przedsiębiorstwa dzięki systemowi bankowości elektronicznej CA24 Biznes
  • wyeliminowanie opóźnień w rozliczaniu płatności przychodzących - rachunek przedsiębiorstwa w naszym banku jest uznawany wraz z wpływem płatności do banku i zaprezentowaniem informacji o wpływie w systemie bankowości elektronicznej CA24 Biznes
  • szybki dostęp do rzetelnej informacji - dzięki uwzględnieniu numeru RW z unikalnym identyfikatorem kontrahenta na wyciągu bankowym i w historii rachunku w systemie bankowości elektronicznej CA24 Biznes, dane niezbędne do rozliczenia płatności są dostępne na bieżąco, w dniu rozliczenia w systemie bankowości elektronicznej
  • efektywniejsze zarządzanie środkami na rachunku - łatwy dostęp do rachunku za pośrednictwem CA24 Biznes oraz szybkie i poprawne rozliczanie płatności przychodzących, gwarantują dostępność środków praktycznie od momentu ich otrzymania przez nasz bank

Jak to działa

Identyfikacja Płatności Masowych wykorzystuje indywidualne numery rachunków wirtualnych RW. Numer RW jest generowany przez klienta i przekazywany jego kontrahentowi do celów rozliczeń płatności handlowych. Jeden RW stosowany jest dla jednego kontrahenta/faktury, jak obrazuje poniższa struktura IBAN/NRB.

Rachunek wirtualny może występować w strukturze IBAN/NRB PLCC 1940 1210 RRRR UUUUUUUUUUUU z 12 znakami do wykorzystania przez klienta.

Płatność kierowana przez kontrahenta na RW może być automatycznie księgowana na rzeczywistym rachunku przedsiębiorstwa, a numer rachunku wirtualnego zawierający ciąg cyfr (UUUUUUUU) identyfikujących zleceniodawcę płatności prezentowany jest w historii rachunku. Zestawienie operacji można wyeksportować z systemu bankowości elektronicznej CA24 Biznes w formacie dostosowanym do potrzeb i zaczytać do systemu księgowego przedsiębiorstwa w celu dokonania rozliczeń.

Płatności mogą być również księgowane na rachunku rzeczywistym przedsiębiorstwa kwotą zbiorczą o ustalonej godzinie. Wówczas klient otrzymuje raport z listą płatności składających się na kwotę zbiorczą. Raport można pobrać z systemu bankowości elektronicznej CA24 Biznes i wczytać do systemu księgowego przedsiębiorstwa.

Sprawdź również

Skontaktuj się z nami

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia