Przelewy międzynarodowe

Przelewy międzynarodowe są transferem środków z rachunku bankowego prowadzonego w Polsce na rachunek prowadzony poza granicami kraju bądź na rachunek w Polsce.

Korzyści dla klienta

 • prosta, wygodna i bezpieczna forma rozliczeń bezgotówkowych
 • możliwość wypełnienia obowiązku dokonywania rozliczeń z kontrahentami za pośrednictwem rachunku bankowego
 • racjonalizacja kosztowa i czasowa rozliczeń z kontrahentami
 • duża różnorodność rodzajów, form i trybów realizacji przelewów
 • możliwość realizacji przelewów online wewnątrz banku

Z rachunkiem firmowym w Credit Agricole zrealizujesz przelewy krajowe i międzynarodowe w 17 walutach wymienialnych: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, HUF, CZK, DKK, NOK, SEK, JPY, RON, TRY, CNY, NZD:

 • w walucie obcej i PLN pomiędzy rachunkami bankowymi prowadzonymi w różnych krajach
 • w walucie obcej pomiędzy rachunkami bankowymi prowadzonymi w Polsce
 • w walucie obcej poprzez przelewy międzyoddziałowe (na rzecz beneficjenta będącego klientem banku Credit Agricole)

Systemy do realizacji przelewów międzynarodowych

Przelewy międzynarodowe, zarówno przychodzące jak i wychodzące, realizujemy za pośrednictwem systemów: SEPA, SWIFT oraz TARGET.

System SEPA - przeznaczony do rozliczania transakcji w walucie EUR pomiędzy bankami, które są SEPA compliant, mającymi swoją siedzibę na terenie krajów UE, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii

System SWIFT - przeznaczony do rozliczania transakcji we wszystkich walutach wymienialnych akceptowanych przez nasz bank

System TARGET - przeznaczony do rozliczania transakcji w walucie EUR pomiędzy bankami mającymi swoją siedzibę na terenie krajów UE, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii

Formy dostępnych przelewów międzynarodowych

 POLECENIE PRZELEWU SEPAPRZELEW SWIFTPRZELEW TARGET
Z RACHUNKUtransakcja realizowana z dowolnego rachunku bankowego klienta
NA RACHUNEKtransakcja realizowana na rachunek beneficjenta prowadzony w banku, który jest SEPA complianttransakcja realizowana na rachunek beneficjenta prowadzony w dowolnym banku
WALUTAEURPLN, USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, HUF, CZK, DKK, NOK, SEK, JPY, RON, TRY, NZDEUR
OPCJA KOSZTOWASHAOUR, BEN, SHASHA
TRYB REALIZACJIPILNY (D+1)w zależności od waluty: EKSPRES (D0), PILNY (D+1), STANDARD (D+2)EKSPRES (D0)
KWOTA PRZELEWUbrak ograniczeń

OUR - wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca płatności / BEN - wszystkie koszty pokrywa beneficjent płatności / SHA - koszty banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca, a koszty banku beneficjenta pokrywa beneficjent

Polecenie Przelewu SEPA - 18 dodatkowych instrukcji, m.in.:

 • przelew cash management
 • rozliczenie transakcji handlowej
 • płatność wewnątrz grupy kapitałowej
 • płatność od beneficjenta

Przelewy SWIFT i TARGET - 4 dodatkowe instrukcje:

 • rozliczenie transakcji handlowej
 • płatność wewnątrz grupy kapitałowej
 • przelew powiązany z e-Przelewem
 • przelew musi być zrealizowany z tą samą datą waluty

Sprawdź również

Skontaktuj się z nami

Tabela Godzin Granicznych

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia