Wielkanocno-majówkowe wyhamowanie sprzedaży detalicznej

Silne wyhamowanie wzrostu realnej dynamiki sprzedaży detalicznej wynikało przede wszystkim z niższej dynamiki sprzedaży w kategoriach "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (0,9% r/r w maju wobec 18,2% w kwietniu) oraz "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (9,1% wobec 20,7%)...

Więcej

Polski przemysł pozostaje "pancerny"

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w maju do 7,7% r/r wobec 9,2% w kwietniu, co było nieznacznie powyżej ... Więcej

Polski przemysł wciąż kwitnie

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w kwietniu do 9,2% r/r wobec 5,6% w marcu, co było nieznacznie powyżej konsensusu ... Więcej

Wzrost płac wciąż umiarkowany

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w kwietniu do 7,1% r/r wobec 5,7% w marcu, kształtując się ... Więcej

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku