Dobre dane o sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w listopadzie w cenach bieżących o 5,9% r/r wobec wzrostu o 5,4% w październiku, co było znacząco powyżej naszej prognozy równej oczekiwaniom rynkowym (4,8%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w listopadzie do 5,2% r/r wobec 4,6% w październiku.

Rosnąca popularność "Czarnego piątku” wsparciem dla sprzedaży detalicznej

Warto zwrócić uwagę, że wzrost sprzedaży detalicznej przyspieszył pomimo oddziaływania niekorzystnych efektów kalendarzowych (w listopadzie br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy w październiku br. była ona taka sama jak przed rokiem). W kierunku szybszego wzrostu sprzedaży oddziaływała wyższa dynamika m.in. w kategoriach "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (np. hipermarkety), "meble, rtv, agd” i "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny”. Do zwiększenia dynamiki sprzedaży w tych kategoriach mógł się przyczynić efekt związany z realizowanymi z wyprzedzeniem (tj. w listopadzie) zakupami świątecznymi. Takie zjawisko mogło być wspierane przez rosnącą popularność zakupów w tzw. "Czarny piątek” (29 listopada). Zwiększająca się z roku na rok listopadowa dynamika m/m sprzedaży sprzętu RTV i AGD potwierdzałaby taką hipotezę.

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu sprzedaży detalicznej był niższa dynamika w kategorii "pojazdy, samochodowe, motocykle i części” (5,1% r/r w listopadzie wobec 6,8% w październiku) oraz „żywność napoje i wyroby tytoniowe” (-0,1% r/r wobec 0,9% w październiku). Należy zwrócić uwagę, iż jest to już drugi odnotowany w ostatnich trzech miesiącach spadek żywności w sklepach wyspecjalizowanych. Ponownie stawiamy hipotezę, że czynnikiem ograniczającym sprzedaż żywności jest silny skumulowany wzrost jej cen. Uważamy również, że wyższe ceny żywności mogą przyczyniać się do realizacji w większym stopniu zakupów tego typu w sklepach niewyspecjalizowanych (np. hipermarketach), które charakteryzują się większą konkurencyjnością cenową niż sklepy wyspecjalizowane.

Dynamika konsumpcji uderza w sufit

Dynamika realnej sprzedaży detalicznej w okresie październik-listopad (4,9%) ukształtowała się powyżej swojej przeciętnej wartości w III kw. (4,8% r/r). Ponadto wykorzystywane przez nas miary sprzedaży bazowej, w tym sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów, wskazują na wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży w listopadzie w ujęciu rocznym. Sygnalizuje to, że ożywienie popytu konsumpcyjnego pozostaje silne. Pogorszenie nastrojów gospodarstw domowych oraz spowolnienie wzrostu realnego funduszu płac (por. MAKROpuls z 18.12.2019) sygnalizuje jednak, że potencjał do ożywienia konsumpcji jest ograniczony. Podtrzymujemy tym samym naszą prognozę, zgodnie z którą dynamika spożycia prywatnego kształtuje się obecnie blisko swojego lokalnego maksimum (3,8% r/r w IV kw. br. z 3,9% w III kw.) i w kolejnych kwartałach znajdzie się w trendzie spadkowym (por. MAKROmapa z 09.12.2019).

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku