Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS dynamika nominalnej sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w lutym do 16,5% r/r wobec 20,0% w styczniu, kształtując się na poziomie zbliżonym do konsensusu rynkowego (16,7%) i poniżej naszej prognozy (17,4%). Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych zwiększyła się w lutym o 8,1% r/r wobec wzrostu o 10,6% w styczniu. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się w lutym o 1,4% m/m.

Mimo, iż wojna w Ukrainie wybuchła dopiero pod koniec miesiąca (24 lutego), to miała ona istotny wpływ na strukturę sprzedaży detalicznej w lutym. Przyczyniła się ona do silnego wzrostu sprzedaży paliw w cenach stałych (22,1% r/r w lutym wobec -2,2% w styczniu). Dokonywanie zakupów żywności na zapas i w celu pomocy uchodźcom przyczyniło się do zwiększenia dynamiki sprzedaży detalicznej w kategorii „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (6,6% r/r wobec 3,6% w styczniu). Ponadto, podwyższona niepewność związana z dalszym przebiegiem wojny w Ukrainie oddziaływała w kierunku ograniczenia zakupów dóbr trwałego użytku, co odzwierciedla spadek dynamiki sprzedaży w kategoriach „pojazdy samochodowe, motocykle i części” (-20,0% r/r w lutym wobec -13,1% w styczniu) i „meble, RTV, AGD” (-4,4% r/r wobec -0,1% r/r).

Uważamy, ze motyw dokonywania zakupów żywności i paliw na zapas wyraźnie osłabł w marcu. Z drugiej strony, dodatkowy popyt związany z napływem Ukraińców do Polski będzie czynnikiem stanowiącym trwałe wsparcie dla obrotów w handlu detalicznym. Czynnikiem ograniczającym sprzedaż będzie natomiast wysoka (i rosnąca) inflacja ograniczająca realną siłę nabywczą konsumentów. Naszym zdaniem, wypadkową tych czynników będzie lekkie spowolnienie sprzedaży detalicznej w marcu. Nadal uważamy, że powstałe w okresie pandemii wymuszone oszczędności pozostają istotnym źródłem finansowania wydatków gospodarstw domowych. Dzisiejsze dane nie zmieniają naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika konsumpcji obniży się do 7,3% r/r w I kw. wobec 7,9% w IV kw. 2021 r.

Korekta w budownictwie

Dużą niespodzianką są dane o produkcji budowlano-montażowej, która zwiększyła się o 21,1% r/r w lutym wobec 20,8% w styczniu, co było poniżej konsensusu rynkowego (23,1%) oraz powyżej naszej prognozy (15,0%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w lutym o 6,0% m/m. Dzisiejsze dane potwierdzają zatem, że silny wzrost produkcji odnotowany w styczniu (o 19% m/m, największy miesięczny wzrost w historii danych, którymi dysponujemy) miał charakter jednorazowy i mógł być przykładowo efektem kumulacji raportowania zakończenia budowy obiektów z kilku miesięcy (por. MAKROpuls z 21.02.2022). W rezultacie, produkcja budowlano-montażowa w lutym znów ukształtowała się poniżej poziomu odnotwanego w lutym 2020 r., a więc w miesiącu, w którym pandemia nie wywierała istotnego wpływu na aktywność w budownictwie.

Na lekkie przyspieszenie produkcji budowlano-montażowej w lutym złożyły się spadek dynamiki w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (2,9% r/r w lutym wobec 7,6% w styczniu), wzrost dynamiki w kategorii „roboty budowlane specjalistyczne” (22,2% r/r z 14,7%) i stabilizacja tempa wzrostu w kategorii „budowa budynków” (38,7% wobec 39,0%). Szybkie tempo wzrostu w ostatnim wspomnianym wyżej segmencie budownictwa jest kolejnym – po piątkowych danych o produkcji przemysłowej (por. MAKROpuls z 18.03.2022) – sygnałem wskazującym na ożywienie inwestycji prywatnych. Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach ożywienie aktywności w budownictwie utrzyma się, chociaż istotnym czynnikiem ryzyka w dół dla produkcji będzie utrzymujący się silny wzrost cen materiałów budowlanych, wzrost stóp procentowych i odpływ Ukraińców (mniejsza podaż pracy w budownictwie). Więcej światła na perspektywy produkcji budowlano-montażowej rzucą wyniki badań koniunktury przedsiębiorstw GUS za marzec, które poznamy jutro.

Solidny wzrost PKB w I kw.

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej, w połączeniu z opublikowanymi w ub. tyg. danymi o rynku pracy i produkcji przemysłowej w lutym, stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą PKB w Polsce zwiększy się w I kw. o 6,1% r/r wobec 7,3% w IV kw. ub. r.

Dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku