Finalne dane o PKB powyżej wstępnego szacunku

Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, dynamika PKB w III kw. wyniosła -1,5% r/r wobec -8,4% w II kw., a tym samym ukształtowała się ona nieznacznie powyżej opublikowanego wcześniej wstępnego szacunku (-1,6%). Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB zwiększył się w III kw. o 7,9% kw/kw wobec spadku o 9,0% w II kw. Oznacza to, że odsezonowany poziom PKB ukształtował się w III kw. na poziomie o 2,1% niższym niż w IV kw. 2019 r., tj. przed wybuchem pandemii COVID-19.

Konsumpcja dynamizuje wzrost gospodarczy

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu dynamiki PKB (o 6,4 pkt. proc. pomiędzy II i III kw.) była wyższa konsumpcja. Odnotowała ona wzrost o 0,4% r/r w III kw. wobec spadku o 10,8% w II kw. Jest to pozytywne zaskoczenie, gdyż oczekiwaliśmy, że dynamika spożycia prywatnego ukształtuje się wciąż poniżej zera w III kw. Ożywienie konsumpcji było konsekwencją ustąpienia pierwszej fali pandemii COVID-19, zniesienia obostrzeń rządowych i większej aktywności zakupowej gospodarstw domowych w miesiącach wakacyjnych. Skalę pozytywnego wpływu zniesienia obostrzeń rządowych na aktywność gospodarczą dobrze ilustruje znaczący wzrost dynamiki wartości dodanej w kategorii „zakwaterowanie i gastronomia” (z -78,4% r/r w II kw. do -29,7% w III kw.).

Inwestycje również lepiej od oczekiwań

W III kw. odnotowano zwiększenie dynamiki inwestycji z -10,7% r/r w II kw. do -9,0% w III kw., co również jest pozytywnym zaskoczeniem, gdyż oczekiwaliśmy pogłębienia spadku inwestycji w ujęciu rocznym. Za tę niespodziankę odpowiadają najprawdopodobniej nakłady brutto przedsiębiorstw (por. dzisiejsza MAKROmapa). Taką ocenę wspiera wzrost nominalnej dynamiki inwestycji przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób z -13,6% r/r w II kw. do -8,0% w III kw. Na podstawie danych o produkcji budowlano-montażowej za okres lipiec-wrzesień można natomiast oczekiwać, że dynamika inwestycji publicznych obniżyła się pomiędzy II i III kw.

Eksport netto wsparciem dla wzrostu gospodarczego

Ożywienie popytu krajowego przyczyniło się do zwiększenia dynamiki importu do -1,0% r/r w III kw. z -18,0% w II kw. Jednocześnie dynamika eksportu wzrosła w większym stopniu (do +2,0% r/r w III kw. wobec -14,5% w II kw.), za sprawą ożywienia popytu u głównych partnerów handlowych Polski i odbudowy łańcuchów dostaw. W rezultacie doszło do zwiększenia wkładu eksportu netto do 1,7 pkt. proc. w III kw. wobec 1,1 pkt. proc. w II kw.

Lekkie ryzyko w górę dla prognozy PKB

Składowe PKB ukształtowały się w III kw. powyżej naszych prognoz. W połączeniu z lepszymi od oczekiwań październikowymi danymi o sprzedaży detalicznej i produkcji, dzisiejsze dane sygnalizują lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy zmiany PKB w 2020 r. (-3,1%). Nasz zaktualizowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny uwzględniający informacje napływające w ciągu ostatnich tygodni przedstawimy w kolejnej MAKROmapie.

Dzisiejsze dane o PKB są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku