Indeks PMI najniżej od światowego kryzysu finansowego

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w marcu do 42,4 pkt. wobec 48,2 pkt. w lutym, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (46,0 pkt.) i naszej prognozy (44,0 pkt.).Tym samym indeks ukształtował się na najniższym poziomie od kwietnia 2009 r., czyli od światowego kryzysu finansowego. Co więcej, był to najsilniejszy miesięczny spadek indeksu w jego historii.

Rzeczywista skala pogorszenia koniunktury jest większa

Spadek indeksu wynikał z obniżenia wkładów 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, zatrudnienia i zapasów), podczas gdy przeciwny wpływ miał wyższy wkład składowej dla czasu oczekiwania na dostawy. W marcu czas dostaw wydłużył się w porównaniu do poprzedniego miesiąca w największym stopniu w historii badań. Warto jednak zauważyć, że wydłużenie czasu dostaw nie wynikało w tym przypadku z niewystarczającej produkcji i przeciążonych kanałów logistycznych nienadążających za silnym wzrostem popytu lecz z zerwanych przez pandemię COVID-19 światowych łańcuchów dostaw. Zgodnie z komunikatem część ankietowanych firm zmuszona była do wstrzymania produkcji z powodu braku surowców. Tym samym wyższy wkład tej składowej nie świadczy o poprawie koniunktury. Oznacza to, że marcowa wartość indeksu PMI jest zawyżona i w rzeczywistości skala pogorszenia koniunktury w polskim przetwórstwie jest większa. Zakładając, że wskaźnik czasu dostaw nie zmieniłby się pomiędzy lutym i marcem, indeks PMI dla przetwórstwa ukształtowałby się na poziomie o 1,7 pkt. niższym niż w rzeczywistości.

Ostre hamowanie polskiego przetwórstwa

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje również najsilniejszy w historii badań miesięczny spadek składowych indeksu dla bieżącej produkcji, nowych zamówień oraz zatrudnienia. Wskazuje to, że w warunkach gwałtownego obniżenia produkcji oraz załamania nowych zamówień, w tym nowych zamówień eksportowych, firmy zaczęły silnie redukować zatrudnienie. Tak silny miesięczny spadek składowej dla zatrudnienia może sygnalizować, że firmy nie oczekują poprawy swojej sytuacji w kolejnych miesiącach. Wsparcie dla takiej oceny stanowi spadek indeksu wskaźnika przyszłej produkcji (w horyzoncie 12-miesięcy) do najniższego poziomu w historii.

I kw. nadal z dodatnią dynamiką PKB

W I kw. średnia wartość indeksu PMI wyniosła 46,0 pkt. wobec 46,8 pkt. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika polskiego PKB obniży się w I kw. do 1,4% r/r wobec 3,2% w IV kw. Jednocześnie dzisiejsza słabsza od oczekiwań publikacja indeksu PMI jest lekko negatywna dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku