Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) obniżył się w styczniu do 54,6 pkt. wobec 55,0 pkt. w grudniu, a tym samym ukształtował się on poniżej naszej prognozy zgodnej z oczekiwaniami rynku (55,4 pkt). W kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływały niższe wkłady 2 z 5 jego składowych (dla bieżącej produkcji oraz czasu dostaw). Przeciwny efekt miały wyższe wkłady składowych dla zatrudnienia, nowych zamówień oraz zapasów pozycji zakupionych.

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje wzrost składowej dla nowych zamówień (56,7 pkt. w styczniu wobec 56,0 pkt. w grudniu) do najwyższego poziomu od stycznia 2015 r. Towarzyszyło mu zwiększenie składowej dla nowych zamówień eksportowych, które nastąpiło mimo wyraźnego w ostatnim miesiącu umocnienia kursu złotego. Wzrostowi zamówień eksportowych sprzyja utrzymująca się dobra koniunktura w niemieckim przetwórstwie, która wspiera popyt na wytwarzane w Polsce towary stanowiące wsad do produkcji dóbr finalnych (por. MAKROmapa z 29.01.2018).

Silny wzrost zamówień oddziaływał w kierunku zwiększenia składowej dla zatrudnienia, która wyniosła w styczniu do 53,1 pkt. wobec 52,0 pkt. w grudniu, co jest jej najwyższym poziomem od kwietnia 2017 r. W naszej ocenie wzrost zatrudnienia w kolejnych miesiącach w coraz większym stopniu ograniczany będzie przez rosnące trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Będzie to czynnik oddziałujący w kierunku wzrostu inwestycji umożliwiających zmianę techniki produkcji na mniej pracochłonną, a tym samym zwiększenie wydajności pracy.

Mimo nieznacznego spadku indeksu PMI w styczniu jego wartość ukształtowała się powyżej średniej z IV kw. 2017 r., co sygnalizuje ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w I kw. (4,2% r/r wobec 5,1% w IV kw. 2017 r.). Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze dane są neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku