Komunikat RPP bez zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Podobnie jak przed miesiącem, RPP stwierdziła w komunikacie, że "bieżące informacje wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach”, a "zgodnie z dostępnymi prognozami w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego”.

Prezes NBP wskazuje dolną granicę stóp procentowych

Ton konferencji po posiedzeniu Rady nie uległ zmianie w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Prezes NBP A. Glapiński zwrócił uwagę, że obecnie nie dostrzega on presji inflacyjnej, presji płacowej i nierównowag w gospodarce. Podtrzymał on ocenę, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie najprawdopodobniej do końca 2019 r., a w przypadku gdy nie wystąpią niespodziewane zdarzenia (np. ryzyko polityczne za granicą) również w 2020 r. Podobnego zdania był obecny na konferencji członek RPP K. Zubelewicz. Z kolei J. Osiatyński stwierdził, że jest to długi horyzont prognozy i nie jest tak "odważny w swoich przewidywaniach”.

Podobnie jak przed miesiącem Prezes NBP zwrócił uwagę, że prawdopodobieństwo dalszych obniżek stóp procentowych jest niewielkie "ze względu na strukturę systemu bankowego”. Jego zdaniem w czysto hipotetycznej sytuacji silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego i zerowej inflacji RPP najprawdopodobniej będzie łagodziła politykę pieniężną z użyciem niestandardowych narzędzi. Konkretne instrumenty nie zostały jednak przytoczone, gdyż w ocenie A. Glapińskiego zależałyby one od określonej sytuacji makroekonomicznej. K. Zubelewicz zwrócił uwagę, ze obecnie "nie ma widoków” na użycie takich narzędzi w polityce pieniężnej.

Stopy procentowe bez zmian co najmniej do IV kw. 2019 r.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy stóp procentowych NBP (pierwsza podwyżka stóp o 25 pb w listopadzie 2019 r.). Uważamy, że oczekiwania rynkowe dotyczące terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych (obecnie przełom III i IV kw. 2019 r.) będą stopniowo zbiegały do scenariusza przedstawionego przez A. Glapińskiego. Dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku