Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) zwiększył się w grudniu do 55,0 pkt. wobec 54,2 pkt. w listopadzie, a tym samym ukształtował się on powyżej oczekiwań rynku (54,7 pkt.) oraz naszej prognozy (54,0 pkt.). Jednocześnie jest to jego najwyższy poziom od lutego 2015 r. W kierunku wzrostu indeksu oddziaływały wyższe wkłady 3 z 5 jego składowych (dla bieżącej produkcji, zatrudnienia oraz nowych zamówień). Przeciwny efekt miały niższe wkłady składowych dla czasu dostaw oraz zapasów pozycji zakupionych. W całym IV kw. 2017 r. średnia wartość indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa wyniosła 54,2 pkt. wobec 52,8 pkt. w III kw. Stanowi to ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w IV kw. 2017 r. (4,8% r/r wobec 4,9% w III kw.)

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje wzrost składowej dla bieżącej produkcji (56,9 pkt. w grudniu wobec 55,3 pkt. w listopadzie). Rosnące wykorzystanie mocy wytwórczych wspierało wzrost składowej dla zatrudnienia, która zwiększyła się w grudniu do 52,0 pkt. wobec 50,4 pkt. w listopadzie. W naszej ocenie wzrost zatrudnienia w kolejnych miesiącach w coraz większym stopniu ograniczany będzie przez rosnące trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Będzie to czynnik oddziałujący w kierunku wzrostu inwestycji umożliwiających zmianę techniki produkcji na mniej pracochłonną, a tym samym zwiększenie wydajności pracy. Wsparcie dla takiej oceny stanowi treść komunikatu prasowego opublikowanego wraz z danymi, zgodnie z którym firmy uzasadniały dobre nastroje m.in. "inwestycjami w bardziej wydajny sprzęt”.

Wzrost odnotowała również składowa dla nowych zamówień (56,0 pkt. w grudniu wobec 55,4 pkt. w listopadzie), któremu towarzyszył nieznaczny spadek wskaźnika dla nowych zamówień eksportowych (53,8 pkt. wobec 53,9 pkt.). Sygnalizuje to, że źródłem wyższego tempa wzrostu zamówień w polskim przetwórstwie w grudniu był popyt wewnętrzny. Nieznaczny spadek wskaźnika dla nowych zamówień eksportowych stanowi pewne zaskoczenie w kontekście indeksu PMI dla niemieckiego przetwórstwa, który odnotował najwyższy poziom w historii. Można jednak oczekiwać, że poprawiająca się koniunktura w niemieckim przetwórstwie w kolejnych miesiącach będzie stanowić wsparcie dla popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowiące wsad do produkcji dóbr finalnych.

Dzisiejsze dane są lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku