Sprzedaż detaliczna wyraźniej powyżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w październiku w cenach bieżących o 9,7% r/r wobec wzrostu o 5,6% we wrześniu, co było znacząco powyżej naszej prognozy (7,5%) i konsensusu rynkowego (8,1%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w październiku do 7,8% r/r wobec 3,6% we wrześniu.

Koniec przejściowego załamania sprzedaży samochodów

Źródłem pozytywnego zaskoczenia było znaczące przyspieszenie wzrostu sprzedaży w kategorii "pojazdy, samochodowe, motocykle i części” do 9,7% r/r w październiku z -4,3% we wrześniu. We wrześniu obserwowaliśmy spadek sprzedaży w tej branży – efekt wchodzących w życie nowych norm emisji spalin od 1 września br. Przyspieszenie sprzedaży jest szczególnie ciekawe w kontekście zgłaszanych przez koncerny motoryzacyjne znaczących opóźnień w certyfikowaniu aut. W rezultacie dynamika sprzedaży detalicznej w branży motoryzacyjnej powróciła w październiku do poziomu zgodnego z trajektorią obserwowaną przed szokiem. Należy zwrócić uwagę, że do ożywienia sprzedaży detalicznej w branży motoryzacyjnej przyczyniła się najprawdopodobniej również wyższa sprzedaż używanych aut, a nie tylko nowych. Dane dotyczące liczby rejestracji nowych samochodów osobowych wskazywały bowiem na dalszy, aczkolwiek nieznaczny ich spadek w ujęciu r/r (-1,5% w październiku wobec -26,4% we wrześniu).

Inne kategorie sprzedaży również mają się dobrze

W pozostałych kategoriach również odnotowano wyższą dynamikę sprzedaży. Ożywienie wzrostu sprzedaży było wspierane przez korzystne efekty kalendarzowe, dobrą sytuację na rynku pracy (por. MAKROpuls z 19.11.2018), optymistyczne nastroje konsumenckie (Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej osiągnął w listopadzie najwyższy poziom od czerwca br.), wypłaty w ramach programu "Dobry Start” (300 zł na dziecko) oraz mniejszą niż we wrześniu liczbę niedziel z zakazem handlu. Analizę wpływu ostatniego wymienionego czynnika na sprzedaż detaliczną przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Konsumpcja przyspieszy w IV kw.?

Dynamika realnej sprzedaży detalicznej w październiku ukształtowała się powyżej swojej przeciętnej wartości w III kw. (5,8% r/r). Ponadto wykorzystywane przez nas miary sprzedaży bazowej, w tym sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów, wskazują na wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży w październiku w ujęciu rocznym. Sygnalizuje to, że ożywienie popytu konsumpcyjnego pozostaje silne. W połączeniu z opublikowanymi w poniedziałek, dobrymi danymi z rynku pracy stanowi to nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki konsumpcji w IV kw. (4,7% r/r wobec 4,8% w III kw.).

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku