Finalne dane o inflacji zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się we wrześniu do -0,5% r/r wobec -0,8% w sierpniu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (-0,4%).

Wzrost inflacji dzięki wyższym cenom paliw i nośników energii

Wzrost inflacji wynikał przede wszystkim z wyższej dynamiki cen paliw (-2,5% r/r we wrześniu wobec -10,2% w sierpniu) oraz nośników energii (-2,3% r/r we wrześniu wobec -3,1% w sierpniu). W przeciwnym kierunku oddziaływało niższe tempo wzrostu cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe" (0,4% r/r we wrześniu wobec 1,2% w sierpniu). Obniżenie dynamiki cen żywności wynikało w znacznym stopniu z efektów wysokiej bazy sprzed roku, związanych z ubiegłoroczną suszą, widocznych szczególnie w przypadku cen warzyw (por. MAKROpuls z 15.10.2015).

Zgodnie z naszymi szacunkami inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii we wrześniu nie zmieniła się w stosunku do sierpnia i wyniosła -0,4% r/r.

Deflacja utrzyma się do listopada br.

Naszym zdaniem na początku br. nastąpiło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności. Wsparcie dla takiej oceny stanowi kontynuacja wzrostu indeksu cen żywności FAO we wrześniu (por. AGROpuls z 06.10.2016). W efekcie prognozujemy, że dynamika cen żywności będzie stopniowo rosnąć do końca I poł. 2017 r. Dodatkowo w kierunku wzrostu inflacji oddziaływać będzie stopniowe wygasanie spadku cen paliw w ujęciu rocznym. Tym samym prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do listopada 2016 r. W efekcie oczekujemy, że w 2016 r. średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie -0,6% r/r wobec -0,9% w 2015 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest kształtowanie się cen ropy na światowym rynku.

Dane o inflacji neutralne dla złotego oraz rentowności obligacji

Dzisiejsze, zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS, dane o inflacji są w naszej ocenie neutralne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku