Inflacja bazowa oraz ceny paliw obniżyły inflację w marcu

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI obniżyła się w marcu do -0,9% r/r wobec -0,8% w lutym, kształtując się nieznacznie poniżej naszej prognozy równej oczekiwaniom rynku (-0,8%) oraz zgodnie ze wstępnym odczytem. W kierunku spadku inflacji oddziaływało niższe tempo wzrostu cen paliw (-13,4% r/r w marcu wobec -11,3% w lutym), które obniżyło inflację o 0,1 pkt. proc. Przyczyną obniżenia dynamiki cen ogółem w marcu był również spadek inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła -0,2% r/r wobec -0,1% w lutym, zmniejszając inflację o 0,1 pkt. proc. Na niższą inflację bazową złożyły się niższa dynamika cen w kategorii "rekreacja i kultura" (-2,0% r/r w marcu wobec -0,5% w lutym) będąca konsekwencją m.in. wprowadzenia nowych, niższych cenników przez operatorów telewizji kablowych i satelitarnych oraz mająca przeciwny efekt wyższa dynamika cen w kategorii "odzież i obuwie" (-3,5% r/r w marcu wobec -4,5% w lutym), związana z wypuszczeniem na rynek nowej kolekcji wiosenno-letniej. W kierunku wzrostu inflacji (o 0,1 pkt. proc.) oddziaływała natomiast wyższa dynamika cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe" (0,8% r/r w marcu wobec 0,4% w lutym).

Deflacja będzie powoli wygasać dzięki wyższej dynamice cen żywości i paliw

Prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do IV kw. br. W naszej ocenie w kierunku zwiększenia inflacji oddziaływać będą wyższe dynamiki cen paliw oraz żywności, której wzrost będzie szczególnie silny pod koniec br. Wsparcie dla takiej oceny stanowi indeks cen żywności FAO, który zwiększył się marcu br. o 1,0% m/m, sygnalizując odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności (por. AGROpuls z 08.04.2016). Ceny żywności w Polsce są silnie skorelowane z cenami światowymi, co będzie w naszej ocenie oddziaływać w kierunku ich wzrostu w dalszej części br. Główne czynniki ryzyka dla naszej prognozy inflacji to kształtowanie się cen ropy na światowym rynku, warunki pogodowe, ostateczna formuła podatku od handlu detalicznego oraz ryzyko kolejnych obniżek cen nośników energii.

Obniżka stóp procentowych RPP w lipcu br. coraz mniej prawdopodobna

Dzisiejszy odczyt inflacji zgodny ze wstępnym szacunkiem jest w naszej ocenie neutralny dla złotego oraz cen polskich obligacji. Mimo pogłębienia deflacji w marcu, w świetle wypowiedzi prezesa NBP M. Belki na konferencji po ubiegłotygodniowym posiedzeniu RPP (por. MAKROpuls z 06.04.2016), widzimy ryzyko w górę dla naszego scenariusza, zgodnie z którym RPP dokona jednorazowej obniżki stóp procentowych o 50 pb w lipcu br.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku