W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Podwyżka stóp przez Fed może podwyższyć zmienność na rynkach
  • Krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej negatywne dla złotego
  • Wskaźniki PMI wskażą na stabilizacje koniunktury w strefie euro
  • Moody’s utrzyma niezmieniony rating Polski i jego perspektywę
  • Jaki będzie profil dezinflacji w 2023 r.?
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku