Co dalej z ratingami Polski?

W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Krajowe dane pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji
  • EBC utrzyma status quo w polityce pieniężnej
  • W oczekiwaniu na przemówienie inauguracyjne Donalda Trumpa
  • Co dalej z ratingami Polski?

Miło nam poinformować, że w 2016 r. zespół ekonomistów Credit Agricole Bank Polska zajął 1. miejsce w rankingu prognoz wskaźników makroekonomicznych prowadzonym przez gazetę "Parkiet". Jednocześnie byliśmy najbardziej wszechstronnym zespołem, zajmując miejsca w pierwszej piątce najlepszych prognostów w przypadku 12 spośród 23 zmiennych makroekonomicznych i rynkowych uwzględnionych w konkursie. Zajęliśmy również 1. miejsce w indywidualnych rankingach prognoz PKB, podaży pieniądza, indeksu cen producentów oraz salda bilansu płatniczego.

Inwestycje przedsiębiorstw na skraju ożywienia?

Koniec roku przyniósł silne ożywienie w przetwórstwie

Wzrost polskiego eksportu przyspieszy w 2017 r.

Program Rodzina 500+ przejściowo podwyższył stopę oszczędności

Obniżenie wieku emerytalnego negatywne dla ratingów i złotego

Czy rynki pogubiły się po zwycięstwie D. Trumpa?

Jaki będzie wpływ "Trumpenomiki” na rynki finansowe?

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.