Eksplozja płac w Polsce mało prawdopodobna

W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Wskaźniki PMI zasygnalizują nieznaczne spowolnienie wzrostu aktywności w strefie euro
  • Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynków finansowych
  • W czerwcu odnotowano nadwyżkę w budżecie państwa
  • Eksplozja płac w Polsce mało prawdopodobna

Opłata drogowa zmniejszy siłę nabywczą konsumentów o ponad 4 mld zł

Rating Fitch nie zmieni się przez dłuższy czas

Indeks PMI sygnalizuje spowolnienie tempa wzrostu PKB w II kw.

Uszczelnienie przyniesie co najmniej 8 mld zł dochodów z VAT

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.