W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Publikacja wstępnych indeksów PMI w strefie euro w centrum uwagi
  • EBC utrzyma status quo w polityce pieniężnej
  • Krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej mogą umocnić złotego
  • Spektakularny wzrost sprzedaży detalicznej w USA
  • Wpływ przedłużonych restrykcji na konsumpcję będzie umiarkowany
  • COVID-19 Dashboard: Tempo szczepień w UE zaczyna przyspieszać
© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku