W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Wyniki I tury wyborów prezydenckich neutralne dla złotego
  • Drugi miesiąc wzrostu zatrudnienia w USA
  • Nieznaczny spadek krajowej inflacji w czerwcu
  • Poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie pozytywna dla złotego
  • Wygasający wpływ pandemii na gospodarkę strefy euro
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku