W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Zwycięstwo A. Dudy neutralne dla kursu złotego
  • EBC utrzyma status quo w polityce pieniężnej
  • Dane z Chin wskażą na dalszy wzrost aktywności gospodarczej
  • Liczne krajowe dane neutralne dla kursu złotego
  • RPP wprowadziforward guidance
© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku