W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Wskaźniki PMI wskażą na lekką poprawę koniunktury w strefie euro
  • EBC nie zmieni swojego nastawienia w polityce pieniężnej
  • Tempo wzrostu gospodarczego w Chinach najniższe od 1990 r.
  • Przyspieszenie wzrostu krajowej sprzedaży detalicznej pozytywne dla złotego
  • Czy RPP wprowadzi program nisko oprocentowanych kredytów dla MŚP?
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku