W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Indeksy PMI potwierdzą spowolnienie wzrostu gospodarczego w strefie euro
  • Wyniki wyborów samorządowych w Polsce neutralne dla złotego i cen obligacji
  • Obniżka ratingu Włoch przez agencję Moody's lekko pozytywna dla złotego
  • Wyższa inflacja nie przyspieszy podwyżek stóp procentowych
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku