W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Przejściowe spowolnienie wzrostu produkcji przemysłowej w Polsce
  • Stabilizacja tempa wzrostu gospodarczego w Chinach
  • Kontynuacja ożywienia na rynku pracy w Polsce
  • S&P podniósł perspektywę ratingu Polski
© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku