W dzisiejszej MAKROmapie:

  • EBC rozczarował inwestorów
  • Jeszcze 2 podwyżki stóp procentowych w USA w 2018 r.
  • Indeksy PMI zasygnalizują poprawę koniunktury w strefie euro
  • Krajowe dane pozytywne dla złotego i rentowności obligacji
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku