W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Wzrost PKB w USA zostanie zrewidowany w górę
  • Wyraźne zwiększenie inflacji w Niemczech
  • Ożywienie inwestycji przedsiębiorstw w Polsce w IV kw. ub. r.
  • Czy wzrost stóp procentowych umocni dolara?
© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku