W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Wystąpienie D. Trumpa może zwiększyć zmienność na rynkach
  • Indeks PMI wskaże na stabilizację koniunktury w polskim przetwórstwie
  • Finalne dane o PKB w Polsce zgodne ze wstępnym szacunkiem
  • Poprawa koniunktury w strefie euro nabiera rozpędu
© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku