W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Wzrost awersji do ryzyka negatywny dla cen polskich aktywów
  • Niższa od oczekiwań inflacja w USA nie zmienia naszego scenariusza polityki pieniężnej FED
  • Publikacja Minutes FOMC może podwyższyć zmienność na rynkach
  • Wstępny szacunek PKB w Polsce wskaże na nieznaczne spowolnienie wzrostu w II kw.
  • Dane o produkcji przemysłowej w Polsce lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji
  • Jaki będzie wpływ ustawy frankowej na sektor bankowy i gospodarkę?
© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku