W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Dane z Chin powinny przyczynić się do spadku globalnej awersji do ryzyka
  • Finalny odczyt marcowej inflacji w Polsce może zostać zrewidowany w górę
  • Dane o polskim bilansie płatniczym będą lekko negatywne dla złotego
  • Przyspieszenie wzrostu polskiej produkcji przemysłowej mało prawdopodobne
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku