W dzisiejszej MAKROmapie:

  • Dalszy wzrostu zatrudnienia przy braku zmian stopy bezrobocia w USA
  • Oczekujemy, że EBC obniży stopy procentowe
  • RPP nie wydłuży forward guidance
  • Dzisiejsze dane o PMI w Polsce sygnalizują przyspieszenie wzrostu w I kw.
  • Czy obrady Chińskiego Narodowego Kongresu Ludowego przyniosą istotne zmiany?
© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku