Konsolidacja sald

Konsolidacja sald (zerobalancing) to unikalne rozwiązanie umożliwiające automatyczne przeksięgowywanie środków ze wskazanych przez przedsiębiorstwo rachunków na jeden rachunek główny. Usługa ma na celu optymalizację zarządzania saldami rachunków bieżących i pomocniczych prowadzonych w tej samej walucie na rzecz tego samego przedsiębiorstwa. Jest kierowana do przedsiębiorstw, które posiadają w naszym banku więcej niż jeden rachunek w tej samej walucie.

Dzięki usłudze możliwe jest automatyczne pokrywanie salda debetowego na rachunku bankowym środkami zgromadzonymi na innych rachunkach.

Korzyści dla klienta

  • automatyzacja przepływów - codzienne przepływy pomiędzy rachunkami konsolidowanymi bez konieczności manualnej ingerencji
  • optymalizacja kosztów odsetkowych - obniżenie płaconych od kredytu odsetek, jeżeli w jednym z rachunków biorących udział w konsolidacji funkcjonuje kredyt w rachunku bieżącym
  • zniwelowanie efektu rozproszenia środków - efektywne zarządzanie środkami zgromadzonymi na jednym rachunku
  • oszczędność czasu - klient oszczędza czas dzięki wyeliminowaniu konieczności codziennego samodzielnego przeksięgowywania środków pomiędzy poszczególnymi rachunkami przedsiębiorstwa

Jak to działa

W Credit Agricole dokonujemy konsolidacji sald w walutach: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, HUF, CZK, DKK, NOK, SEK, JPY, RON, TRY.

Udostępniamy 2 typy przeksięgowań:

  • całego salda (zerowanie), ze wskazanych rachunków na rachunek główny
  • określonej kwoty, np. procentu kwoty salda

Typ 1: Zerowanie salda

Typ 2: Przeksięgowanie określonej kwoty

Proces konsolidacji sald na rachunkach wskazanych przez klienta przeprowadzamy:

  • na koniec dnia operacyjnego
  • kilkukrotnie w ciągu dnia

Sprawdź również

Skontaktuj się z nami

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia