Komunikat SWIFT MT101

Komunikat SWIFT MT101 to rodzaj międzynarodowego polecenia zapłaty. Produkt przeznaczony jest dla przedsiębiorstw międzynarodowych, które chcą zarządzać swoimi środkami bez konieczności częstych podróży do kraju, w którym prowadzony jest rachunek bankowy przedsiębiorstwa i ustanawiania dodatkowych pełnomocników. To idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw działających na wielu rynkach, np. posiadających swoje przedstawicielstwa, filie czy oddziały w różnych krajach i regionach świata.

Korzyści dla klienta

  • szybka i tania forma rozliczeń bezgotówkowych w obrocie międzynarodowym
  • wygodne zarządzanie rachunkiem bankowym w innym kraju
  • racjonalizacja kosztowa i czasowa rozliczeń z kontrahentami
  • duża różnorodność rodzajów, form i trybów realizacji przelewów
  • kumulacja środków na głównym rachunku

Komunikat SWIFT MT101 jest dyspozycją przesyłaną przez bank zagraniczny właściwy dla „spółki matki” do banku prowadzącego rachunek bankowy „spółki córki”, zgodnie z zasadą, że w ciężar rachunku przedsiębiorstwa ma być wykonany przelew krajowy lub międzynarodowy na rzecz wskazanego odbiorcy.

Komunikaty mogą zawierać dyspozycję realizacji jednego lub kliku przelewów krajowych i/lub międzynarodowych.

W Credit Agricole obsługujemy komunikaty SWIFT M101 przychodzące i wychodzące w walutach PLN, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, HUF, CZK, DKK, NOK, SEK, JPY, RON, TRY, CNY*, NZD*.

* wyłącznie dla komunikatu SWIFT MT101 wychodzącego

Obsługa komunikatu MT101 przychodzącego do banku Credit Agricole

Obsługa komunikatu MT101 wychodzącego z banku Credit Agricole do innego banku

Sprawdź również

Skontaktuj się z nami

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia