Stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna NBP wynosi 5,75%). Decyzja RPP była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. W dzisiejszym komunikacie Rada podtrzymała swoje oczekiwania dotyczące krótkookresowych perspektyw inflacji. Zdaniem Rady „w II kw. 2024 r. roczna dynamika CPI będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP”. Rada konsekwentnie uznaje zatem, że obserwowane w ostatnim czasie kształtowanie się inflacji na poziomie zbliżonym do celu inflacyjnego RPP (2,5%) jest krótkotrwałe. W komunikacie Rada nieznacznie skorygowała zapis sprzed miesiąca, zgodnie z którym „w przypadku podniesienia cen energii w II połowie 2024 r. inflacja wzrośnie” (w majowym komunikacje odnotowano, że inflacja „może istotnie wzrosnąć”). Ponadto, Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą obecnie obserwowana dynamika aktywności gospodarczej – „mimo pewnego przyspieszenia” - jest relatywnie niska, co przyczynia się do ograniczenia tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Oczekiwany wzrost inflacji w lipcu kluczowy dla nastawienia RPP

Rada podtrzymała również swoją ocenę dotyczącą adekwatności obecnego poziomu stóp procentowych. Zdaniem Rady „obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie”, a „dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej”. Naszym zdaniem w najbliższym czasie kluczowa dla wydźwięku komunikatów po posiedzeniach RPP i tonacji wypowiedzi członków RPP będzie skala spodziewanego w najbliższych miesiącach wzrostu inflacji, spowodowanego głównie przez oczekiwany przez nas silny wzrost cen prądu w lipcu br. Podtrzymujemy ocenę, że niekorzystne krótkookresowe perspektywy inflacji będą dla RPP głównym argumentem na rzecz nieobniżania stóp procentowych w najbliższych kwartałach. Szersze omówienie naszej zrewidowanej prognozy inflacji, uwzględniającej niższy punkt startowy (por. MAKROmapa z 3.06.2024) i najnowsze informacje dotyczące skali wzrostu cen prądu, przedstawimy w najbliższej MAKROmapie. Jutro odbędzie się konferencja prasowa A. Glapińskiego, która zapewne rzuci więcej światła na perspektywy polityki pieniężnej.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku