Efekty bazy i niskie ceny paliw wsparciem dla sprzedaży detalicznej

Dane o sprzedaży detalicznej powyżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła we wrześniu do 3,6% r/r wobec 3,1% w sierpniu, kształtując się powyżej konsensu rynkowego (3,1%) i poniżej naszej prognozy (4,0%). Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła we wrześniu o 2,2% m/m, a tym samym zwiększyła się czwarty miesiąc z rzędu. Z kolei dynamika sprzedaży detalicznej liczonej w cenach stałych zwiększyła się we wrześniu do -0,3% r/r (najwyżej od stycznia 2023 r.) wobec -2,7% w sierpniu.

Efekty bazy i niskie ceny paliw wsparciem dla sprzedaży

Do zwiększenia realnej dynamiki sprzedaży detalicznej pomiędzy sierpniem a wrześniem w największym stopniu przyczyniło się wyższe tempo wzrostu sprzedaży paliw, podbijając ją o ok. 2 pkt. proc. Taka tendencja po części wynikała z efektów niskiej bazy sprzed roku – we wrześniu 2022 r. odnotowano bowiem spadek realnej sprzedaży paliw o 10,0% m/m w związku z zakończeniem wakacyjnej promocji cenowej na stacjach Orlen. Wsparciem dla sprzedaży paliw we wrześniu 2023 r. było natomiast korzystne kształtowanie się cen paliw w ostatnich tygodniach. Zgodnie z danymi GUS, ceny paliw obniżyły się o 3,1% pomiędzy sierpniem i wrześniem br.

Niemniej jednak nawet po wyłączeniu powyższych efektów, szacowne przez nas tempo sprzedaży bazowej (sprzedaż ogółem z wyłączeniem paliw) kształtowało się w trendzie wzrostowym w ostatnich miesiącach. Odnotowany we wrześniu wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym miał szeroki zakres. Czynnikiem dynamizującym obroty w handlu detalicznym są utrzymujący się wzrost dynamiki realnego funduszu płac (por. MAKROpuls z 19.10.2023) oraz poprawiające się nastroje konsumenckie (w październiku br. Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej ukształtował się na najwyższym poziomie od września 2021 r.).

W III kw. konsumpcja wzrośnie w ujęciu rocznym

Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym ustępujące stopniowo efekty wysokiej ubiegłorocznej bazy związanej z napływem uchodźców z Ukrainy, a także oczekiwany przez nas dalszy wzrost realnej dynamiki funduszu płac będą oddziaływać w kierunku kontynuacji wzrostu rocznej dynamiki sprzedaży w cenach stałych w kolejnych miesiącach. W rezultacie uważamy, że w październiku tempo realnej sprzedaży detalicznej ukształtuje się powyżej zera po raz pierwszy od stycznia 2023 r. Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą w III kw. nastąpi silny wzrost dynamiki konsumpcji do 0,2% r/r z -2,7% w II kw.

Wrześniowe dane o sprzedaży detalicznej są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia